Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghsstudenterna tar fram ärlig reklam för rakning

Reklamfilmer på kvinnor som rakar benen och får glödande ben som lockar positiv uppmärksamhet från hennes omgivning, är något vi fått se upprepade gånger. Men hur glamoröst är det egentligen att raka benen? Berghsstudenterna i Growth Marketing fick chansen att utveckla en kommunikationsidé för den veganska rakhyveln – Estrid. Här är dagens ärligaste reklamfilm!

Hej på er! Berätta lite om projektet och hur uppdraget såg ut.

Vi fick en utmanande brief från Estrid, där målet var att utveckla en kommunikationsidé för varumärket på sociala medier. Genom vår research kom vi till insikt om hur marknaden ser ut, och utvecklade en idé som utmanar det traditionella sättet att marknadsföra rakhyvlar. Marknadsföringen är baserad på ett beteendemönster som finns i sociala medier idag. Det finns en trend att tagga, kommentera och dela humorklipp samt sådant som vi känner igen oss i.

Vilket budskap ville ni föra fram med filmen?

I filmen ville vi väcka uppmärksamhet och skapa kontrast genom att spegla verkligheten och inte den tillrättalagda bilden som vanligtvis förekommer i marknads­föring. Se filmen nedan.​


Hur var reaktionerna på filmen?
Vi fick mycket positiv feedback, och Estrid förklarar det som “kanske världens mest ärliga rakning”.

Vilken roll har man som Growth Marketer i ett projekt?
Som Growth Marketer jobbar du med att skapa kreativa lösningar baserade på data och fokuserar på hur projekten ska skapa tillväxt. Du är en del i hela processen och jobbar ofta efter “build-measure-learn”-modellen. Det innebär att du kontinuerligt följer upp kampanjerna, analyserar och ändrar om du märker att någonting inte fungerar.

Vad tar ni med er för kunskap från projektet, och hur var det att arbeta mot kund?

Den viktigaste lärdomen var att man bör lägga ner minst lika mycket arbete på pitchen, som på idén i sig. “En fantastisk idé kan bli väldigt dålig om inte presentationen är rättvis gentemot idén.” – Estrid. Precis så, att ha en klar kommunikation från start och att ha kul under projektets gång är vad vi tar med oss till andra projekt.

Det här projektet genomfördes likt hur man gör i branschen med pitch, prototyping och produktion. Därmed fick vi möjlighet att visa upp många kunskaper som vi hittills har samlat under vår utbildning.

Arbetsgrupp:

Övre raden från vänster: Jennifer Bonér och Agnes Ljung Lindberg
Nedre raden från vänster: Maja Stark Jansson och Samir Selbi