Artiklar

Certifierade insamlare gör skillnad

Sedan 2006 erbjuder Giva Sverige tillsammans med Berghs School of Communication den omfattande, högkvalitativa och intensiva utbildningen Certifierad Fundraiser, som är diplomerad av EFA; The European Fundraising Association.

Hitintills har 119 deltagare certifierats och många av dem har tack vare utbildningen fått nya och mer kvalificerade tjänster inom branschen. Utbildningen är indelad i fyra moduler, genomförs under åtta månader och syftar till att ge gedigen kunskap för att kunna arbeta på strategisk nivå kring insamling. 

Kursens innehåll sträcker sig från filantropiska perspektiv på insamling till lagar, regler och kvalitetskrav och olika typer av givarrelationer såsom mindre gåvor från privatpersoner till stora gåvor från företag, samarbeten och bidrag. Genom hela utbildningen löper en individuell uppgift: att sätta samman en hållbar insamlingsstrategi.

Certifierade deltagare från omgången 2022/2023

Utbildningen Certifierad Fundraiser vänder sig till de som arbetat ett tag inom insamling, kanske inom ett specifikt område och nu vill stärka sin kompetens till en strategisk och mer övergripande nivå. Utbildningen är också ett gyllene tillfälle för den som är helt ny inom insamling, men som kanske har en bakgrund inom kommunikation, marknads­föring, projektledning eller liknande och nu vill få en rivstart på sin nya karriär.

”Berghs School of Communications strategiska samarbete med Giva Sverige och utbildningen Certifierad Fundraiser är viktigt för Berghs. Det kombinerar vår expertis inom kommunikation med ett djup kring insamlingsarbetet vilket ger ett bredare perspektiv och en bättre förståelse för helheten”, säger Camilla Wallander VD Berghs School of Communication.

”Certifierad Fundraiser är en utbildning på strategisk nivå som bidrar till en professionalisering av yrket som fundraiser i Sverige. Vårt långa samarbete med Berghs har varit avgörande för att kunna genomföra och utveckla utbildningen, både för att en stor del av innehållet relaterar till strategisk kommunikation men också för att Berghs är en kreativ och internationellt inriktad miljö, säger Charlotte Rydh Generalsekreterare Giva Sverige.”

Nästa omgång av Certifierad Fundraiser startar i september. Läs mer om tider och upplägg här.