Artiklar

Elva nya Certifierade Fundraisers examinerade på Berghs

Examen Certifierad Fundraiser 2023

Efter en heldags examination i oktober 2023, presenterade den tionde omgångens deltagare sina individuella projektarbeten och Sverige har ytterligare 11 Certifierade Fundraisers.

Avslutningsdagen innehöll fina presentationer med omvärldsanalyser och inspirerande lösningar på olika kommunikationsutmaningar, av deltagarna som till vardags arbetar hos exempelvis RFSL, Röda Korset, Diabetesförbundet och Mercy Ships. Men även några som befinner sig mellan jobb och genomfört utbildningen för att spetsa kunskaperna likväl som sitt CV.

- Det märks verkligen att det hänt mycket inom insamlingsbranschen sedan jag började undervisa 2011. Innan handlade det kanske om ”damer med bössor”, nu möter vi proffs som ingår i kompetenta insamlingsenheter hos sina respektive organisationer, berättar en entusiastisk Ann Westfelt, lärare i strategi på Certifierad Fundraiser.

Vad blir resultatet av utbildningen Certifierad Fundraiser?
- Jag skulle säga att utbildningen ger kunskap, självförtroende och tyngd åt den som arbetar eller vill arbeta strategiskt med insamling. Jag vet åtminstone att en av deltagarna i denna årskull som fått anställning där certifieringen var det som vägde över till hens fördel, fortsätter Ann.

Varför valde ni just den här utbildningen?
-
Jag har säljbakgrund, så jag kom in i branschen med annorlunda erfarenheter än de flesta i min organisation. Men när man varit på samma plats några år fastnar man i lite invanda mönster. Så jag ville få bredare perspektiv och en bättre förståelse för helheten, träffa nya människor samt få fler kontakter i branschen, berättar Vincent Sehlin.

 - Jag kollade runt på olika kurser samt utbildningar och detta verkade vara den mest omfattande. För att denna erbjöd möjligheten att träffa branschkollegor från organisationer av olika storlekar, ta del av deras perspektiv och idéer. Det har varit väldigt givande! Jag är journalist i grunden och tycker detta var ett bra komplement, säger Kicki Gustafsson.

- Eftersom jag kommer från en organisation som håller på att växa, från två medarbetare till sex, sju, behövde vi få in mer kunskap för att utveckla verksamheten och då kändes det naturligt att välja en utbildning med den här bredden, berättar Stanley Ekelund.

Vad tar ni med er härifrån?
Stanley: 
Dels fantastiska möten med andra människor, hur det fungerar i andra organisationer, kunskap om hur man startar program med major donors som ser jag som direkta applikationsmöjlighet. Detta ihop med andra delar har gett en bra helhetsbild av branschen.

Vincent: Jag tar med mig strategiarbetet, kopplat till mitt intresse av hur man bygger och säljer strategi, att paketera på ett bra sätt, kommunikationen kring givande och så vidare.