Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Vikten av att arbeta agilt som digital projektledare

HelenBolanderBerghs

Att projektleda digitala tjänster kräver en förmåga att kunna arbeta agilt. Du behöver ha en förståelse för att det landskap du verkar i förändras snabbt och förmågan att lyssna på både dina medarbetare och din målgrupp. Helen Kreutz-Bolander delar med sig av de trender och strömningar som påverkar alla som jobbar med digitala tjänster idag.

Helen Kreutz-Bolander har med sin över femton år långa erfarenhet av att projektleda digitala tjänster införskaffat sig både en och annan insikt om hur arbetet leds på bästa sätt i det klimat vi befinner oss idag, där ingen månad är den andra riktigt lik. På Berghs leder hon kursen Projektledning av digitala tjänster, en dagkurs som sträcker sig över fyra heldagar varje vår och höst.

Hej Helen, hur skulle du beskriva det digitala landskapet idag?

Enkelt ser jag det digitala landskapet de olika digitala verktyg och tjänster som de flesta av oss använder dagligen i vårt jobb och privat. Det är allt från e-handelssajter, bloggar, appar där vi exempelvis registrerar vår träning eller följer en graviditet, intranät, sociala medier till projektverktyg, ekonomisystem - högt och lågt, vitt och brett.

Lär av Helen på Berghs!

På denna kurs får du övergripande kunskap om det digitala landskapet och hur det påverkar dig i din roll. Vad finns där ute och hur påverkar det dig?

Helen Kreutz-Bolander

Läs mer om kursen!

Vad skiljer den agila projektledningen från den traditionella?

Den agila projektledningen utgår från att världen runt omkring är föränderlig och att vi från början inte vet exakt vad vi kommer att vilja ha i slutändan till skillnad från ’traditionell’ projektledning där ett projekt delas upp faser och där exempelvis krav hanteras i början. I den agila projektledningen är det ett tydligare fokus på att göra rätt saker för att uppnå målet med projektet.

Vilka egenskaper tycker du att en digital projektledare idag bör ha?

Förståelse för att förutsättningar ändras snabbt och även en öppenhet för förändring. Lyhördhet inför att fånga upp önskemål från de som är med i projektet, både de som dagligen jobbar i projektet och de som finns i utkanten av projektet.

I kurstiteln ingår "digitala tjänster" - kan du beskriva vad som åsyftas med det? Vilka tjänster?

Digitala tjänster i detta sammanhang är främst webbsajter, intranät, appar som innehåller information troligen även olika interaktiva verktyg.

Det digitala landskapet förändras fort. Vilka är de tre största strömningar som de senaste åren format yrkesrollen att projektleda inom digitialt?

Sociala medier har påverkat dels hur vi förväntar oss att tjänster ska fungera, exempelvis sociala intranät, samt hur vi kommunicera och ta del av tjänster och information.

Mobile first som innebär att allt fler använder digitala tjänster främst via mobilen.

Appar och den möjlighet som ges där med exempelvis notifieringar.

Vad tror du kommer att hända i det digitala landskapet under kommande år?

En stor trend just nu är Virtual Reality (VR), i december lanserade exempelvis DN en VR-app, samt Artificiell Intelligens (AI). Att följa de projekt där AI används för att ställa diagnoser på patienter genom att mängder av data analyseras tillsammans med patientens symptom är riktigt spännande. I Sverige finns exempelvis Digiexam är en plattform för prov som kan användas på skolor och som minimerar den tid lärare behöver lägga på provrättning. I år gjordes test där elever fick göra nationella prov i plattformen. Även om VR och AI kanske inte har en tydlig koppling idag till dina digitala utmaningar är det spännande att följa det som händer och se på möjligheterna det ger.

Kan du nämna en eller två tjänster som det är bra att ha koll på som projektledare?

Slack och Trello är guld för projektledare. De är inte nya men gör projektledningen lättare och roligare.