Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Efter examen: Ethel blev headhuntad till BVD

ethel ghirmai

När Ethel Ghirmai tog sin examen från Berghs PR-program 2012 begav hon sig till London för att jobba med digital PR. Här berättar Ethel om sin tid på Berghs och varför det idag är nödvändigt för företag och varumärken idag att fungera lika bra i det fysiska som digitala rummet.

I den här artikelserien tittar vi närmare på Berghs alumnistudenter. Vad har de tagit sig för sedan den där dagen då de tog sin examen och klev ut i arbetslivet? Valde de att fortsätta inom den bana de utbildat sig? Hittade de på något helt annat? Vilka jobb har de idag? Och hur ser de tillbaka på sina tid på skolan? Det står tydligt att alla studenter väljer sin helt egna väg och deras banor är lika indivuduella som unika. Det de har gemensamt är dock detsamma: de valde att söka till Berghs.

Ethel Ghirmai började på Berghs med en magisterexamen i bagaget. Hon examinerades från Berghs PR-program 2012 med målsättningen att få jobba internationellt och med digital PR, en dröm som hon verkställde direkt efter examen. Här tittar Ethel tillbaka på tiden på Berghs och minns särskilt de kunskaper inom omvärldsanalys som skolan bidrog med.

Kan du berätta om din studietid på Berghs? Vilka är de starkaste minnen du bär med dig?

Jag hade en magisterexamen och några års arbetslivserfarenhet innan jag började på Berghs. Tiden på utbildningen var snabb, effektiv och närmare arbetslivet än den akademiska värld jag kom från. Det är ett av de starkaste argumenten att läsa på Berghs, särskilt om du känner att det är lite svårt att gå tillbaka till studievärlden. Jag tycker också att möjligheten att jobba nära de andra disciplinerna gav en helhetsbild av branschen och mitt möjliga framtida yrke.

Hur kändes det när du tog examen, hade du en klar idé om vad du ville jobba med?

Jag hade en klar bild av vad jag ville åstadkomma med min utbildning och målsättningen var att få jobba internationellt och på en digital byrå. Jag gjorde min praktik i London och flyttade dit efter examen.

Hur förlöpte det första året efter examen?

Jag fick jobb på den brittisk-amerikanska kommunikationsbyrån The Brooklyn Brothers. Jag ansvarade bland annat för att driva en digital pr-kampanj, Inspired by Iceland, som rekordsnabbt och på det som brukar kallas gräsrotsnivå lyckades vända nationell frustration till optimism och engagemang. Det var vid den tiden ovanligt att jobba med ambassadörer på Instagram vilket vi använde som huvudstrategi. Efter tio veckor fick vi in 22 miljoner berättelser i sociala medier och kampanjen blev tilldelad guld för bästa PR kampanj och brons för bästa sociala mediekampanj i Cannes Lions.

Idag är du anställd på BVD som digital strateg. Hur gick det till när du fick det jobbet?

Jag blev headhuntad till BVD för att bygga upp och utveckla det digitala erbjudandet. Jag lockades av att få jobba mer visuellt och att få jobba mer långsiktigt strategiskt. BVD är i min mening en av de bästa designbyråerna och skapar hållbara identiteter.

Vad är det roligaste med det?

Jag tycker om att få jobba i kombinationen av det strategiska och det visuella. Vi jobbar heller inte med kampanjer utan mer långsiktigt med att hjälpa varumärken utvecklas i deras identitet.

Vad är det mest utmanande?

Vi lever i ett bildsamhälle och det ställer höga krav på kommunikationen. Kunderna och uppdragen på BVD har tidigare varit av mer traditionell karaktär, det taktila har varit viktigt. Idag behöver varumärken och deras identitet både fungera i det fysiska och det digitala rummet. Det  är utmanande att skapa hållbar och samtidigt visuellt snygg kommunikation. Jag tycker det BVD gör bra är just detta och att designa och utveckla en helhetskänsla som spänner över olika kanaler.

Hur har dina studier på Berghs hjälpt dig i ditt arbetsliv idag?

Kursen omvärldsanalys gav mig viktiga verktyg. Det är något jag själv utvecklat vidare och idag ligger analysen till grund för de strategiska beslut vi hjälper våra kunder med. När jag ser till studierna så var det snabba studietempot något som gett mig ett arbetssätt som gör det möjligt att arbeta i ett högt tempo även i arbetslivet.

Vilka är dina bästa tips till dem som ska söka till Berghs i vår? Kan du minnas hur du själv tänkte under våren med arbetsproverna?

Ha ett öppet sinne så kommer du hitta just din plats och roll. Ta hjälp av tidigare studenter. Jag fick själv hjälp när jag sökte och har också hjälpt andra sökande efter mig. Jag upptäckte när jag hjälpte en sökande att läsa igenom hennes ide, hur mycket jag själv har lärt mig under min tid på Berghs och smålog för mig själv i tankarna på hur min ansökan såg ut.

Är du intresserad av att söka till ett av Berghs program?

Ta en titt på programmen här och missa inte att börja med arbetsproverna i god tid innan deadline!