Artiklar

"Kursen Event och mötes­kommunikation har stärkt mina kunskaper inför framtida uppdrag"

Jasmine.Diring

Jasmine Diring berättar om lärdomarna från kursen Event och mötes­kommunikation som hon gick på Berghs under våren. Hon reflekterar även kring utmaningar och möjligheter inom eventbranschen.

Skrivet av Anette Hamel
Juni 8, 2023

Hej Jasmine! Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag heter Jasmine Diring och bor i Stockholm. Har en kandidatexamen inom Informationsdesign, där jag har fått kunskaper om grafisk design och kommunikation. En definition av informationsdesign är hur vi människor förstår världen och att därigenom kunna optimera bild, text och rum för olika målgrupper, budskap och syften.

Du gick kursen Event och mötes­kommunikation hos oss under våren 2023. Vad var det som fick dig att söka denna?

– Efter att jag blev varslad från min förra arbetsplats på grund av pandemin, där jag bl.a arbetade med event i 5 år, såg jag en möjlighet att utvecklas inom ett område jag vill fortsätta att arbeta med. Jag försöker alltid att utveckla mig så mycket som möjligt och såg den här kursen som ett utmärkt tillfälle att göra just det.

Berätta gärna mer om hur du har jobbat med event!

– Tidigare har jag samordnat en årlig konferens som brukar dra 200+ besökare. Jag ansvarade exempelvis för kontakt med föredragshållare, att arrangera presentationerna, tekniken och effektmätning samt marknadsföringen inför eventet. Jag har ett stort intresse av att skapa bra mötestillfällen mellan människor och att förmedla information på ett lättillgängligt sätt samt kunskapsutbyte. För mig är det viktigt att vidga mina vyer inom event- och mötes­kommunikation. Innan högskolan arbetade jag på Citybanan och var lite av delprojektskommunikatörens högra hand vid öppna hus ner i tunneln med allt vad det innebär. Det var det som gjorde att jag ville bli kommunikatör från början.

Vad har du fått med dig från kursen?

– Kursen Event och mötes­kommunikation har stärkt mina kunskaper inför framtida uppdrag. Det fanns mycket matnyttigt att ta med sig. Allt från praktiska tips om körscheman, teknik och att utnyttja rummet till mer ”teoretiska” tips om mätbara mål, ekonomi- och projektplanering. Det var också mycket kunskapsutbyte mellan föreläsarna och deltagarna samt mellan deltagarna själva som också gav mycket.

Hur var lärarna?

Tommy Brotte som var kursansvarig är väldigt erfaren och pedagogisk, samt hade valt väldigt bra gästföreläsare. Cecilia Perlind och hennes föreläsning om mätbara mål när man anordnar event var riktigt bra, men självklart fick vi med oss många lärdomar från alla föreläsare. Jag fick ofta med mig 5+ A4 sidor med anteckningar från varje lektion, utöver presentationerna från varje föreläsning.

Fick du någon aha-upplevelse under kursen?

– Ja. Den verkliga vikten av en hisspitch och att våga fråga ”varför” när man tar fram konceptet för eventet. Det hjälper oss att ta fram kärnan av vad som är det faktiska målet med eventet, och inte bara klyschor som att ” träffa kunder” eller ”marknadsföra oss”. Svaret på varför ger oss mer information att jobba med och gör att vi kan skapa bättre event.

Motsvarade kursen dina förväntningar?

  • Kursen var väldigt övergripande om event- och mötes­kommunikation med djupdykningar på de mest relevanta kunskaperna. Den hade gärna fått vara ännu längre så att man hann gå in djupare på saker. Men det kan också vara för att jag tycker att detta är ytterst intressant, så jag skulle kunna lyssna och lära mig i år och dagar om detta ämne.
  • Det var också mer praktiskt inriktad än vad jag förväntade mig. Bland annat med ett väldigt tydligt skrivet grupparbete där vi skulle ta fram ett event – från att ta fram koncept till effektmätning efteråt.

Vad tycker du var roligast på utbildningen?

– Det roligaste var det kunskapsutbyte som vi som deltagare hade med föreläsarna och hur högt i tak det var. Det gav oss som deltagare möjlighet att fördjupa oss i det vi ville fördjupa oss i och lägga ner mindre tid på det vi redan kunde.

Vilken kurs passar dig?

Berghs erbjuder ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Det finns både kurser i våra lokaler i Stockholm och på distans.

Välj kurs här!

Har du fått användning av det du lärde dig?

– Jag har redan fått användning för det i planering av mitt bröllop, men jag ser fram emot att ta med kunskaperna från kursen i framtida tjänster och uppdrag.

Beskriv hur en dag inom eventbranschen kan se ut!

– När det börjar närma sig ett event finns det inte riktigt en typisk dag på jobbet. Löpande arbetsuppgifter ska utföras samtidigt som schemat blir mer hektiskt i och med deadline. För mig är det viktigt att föredragshållarna känner sig trygga och därför följer jag upp en del innan eventet. Förutom att gå igenom det de behöver veta per telefon ger jag dem även informationen skriftligt innan eventet. Då har de något att luta sig mot och det har alltid varit väldigt uppskattat när jag följer upp med dem efter eventet.

Vad är det bästa med detta yrke?

– Det bästa med att jobba med kommunikation är att det alltid är relevant. Att möta människor, kunskapsutbyte och att skapa platser som främjar båda dessa är ett stort intresse för mig. Jag jobbar även med grafisk design, och brinner verkligen för det också, men det är något speciellt med att planera och genomföra event.

Och vilka är utmaningarna?

– Det kan vara svårt att hitta en bredare publik i en nischad bransch och att inte låta sig begränsas av förväntningar på vad målgruppen kan vara intresserad av. Jag har tagit in perspektiv från närliggande branscher och jobbat med föreläsarna för att vinkla det på ett sätt som gör det mer relevant för deltagarna. Det har gjort att vi fått in spännande föredrag om saker deltagarna inte ens visste kunde hjälpa dem i deras arbete. Jag blir alltid glad när en deltagare berättar konkreta exempel på vad de kan göra med sin nyvunna kunskap. Det har också gjort att vi fått in fler deltagare från de närliggande branscherna.

Har du något karriärtips du vill dela med dig av?

– Feedback är grunden till utveckling.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad inom ämnet du läste hos oss?

– Jag följer främst många eventföretag och grupper på LinkedIn. Det är ett enkelt sätt att få inspiration då många delar event de arrangerat, plus att man får guldkornen från olika bloggar och andra inspirations- och informationskällor.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att läsa denna kurs?

– Gör det!

Fotograf: Georgia Tzavara