Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Distansupplägget passade Joel utmärkt

Joel Hedin

Joel Hedin jobbar på Klarna och läste en kurs på Berghs under våren 2020. Här berättar han om sitt jobb, hur han har fått nytta av sina nya kunskaper, att kursmomenten har fungerat som konversationsstartare och hur det var att studera på distans.

Skrivet av Anette Hamel
Augusti 4, 2020

Hej Joel! Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Joel Hedin och arbetar som företagskommunikatör på Klarna (Senior Specialist Corporate Communications & PR). Jag började arbeta med service på Klarna för sex år sedan, och har varit en del av kommunikationsteamet sedan tre år tillbaka.

Vilken kurs läste du och vad var det som fick dig att söka till just denna?

– Jag har läst kursen PR Management (som numera heter Strategisk kommunikation) på distans under vårterminen 2020. Min ambition var att fortsätta utvecklas som kommunikatör. Efter tre års praktisk arbetserfarenhet utan tidigare bakgrund inom kommunikation lockade möjligheten att få bättre teoretisk förståelse för, och ett bredare perspektiv på, rollen som kommunikations­ansvarig.

Vad har du fått med dig från kursen?

– Om det är någonting särskilt jag kommer ta med mig är det just betydelsen av att söka inspiration och lärdomar från andra. Det jag uppskattar allra mest är att de olika kursmomenten även har fungerat som naturliga konversationsstartare med mer erfarna kommunikatörer i min omgivning. Jag är också glad över att kursen har stärkt mitt självförtroende genom att ge mig verktyg för att kunna bekräfta och bredda min kompetens samtidigt som jag har fått bättre förståelse för rollen som kommunikatör.

Motsvarade kursen dina förväntningar?

– Ja, utan tvekan! Jag hade höga förväntningar inför kursen, som definitivt infriades med kombinationen engagerande ämnen, skarpsinniga lärare och ett genomtänkt kursupplägg som genom flertalet moment utmanade oss deltagare att pröva vingarna inom olika områden. Kan bara rekommendera.

Hur var lärarna?

– Jag upplevde att både Anna, som höll i kursen, och de gästföreläsare hon bjudit in, var mycket kunniga inom sina områden och att deras feedback inom kursmomenten var träffsäker och utvecklande.

Hur var det att plugga på distans?

– Distansupplägget passade mig utmärkt, eftersom det medförde möjligheten att fritt disponera tiden som krävdes för att läsa kurslitteraturen och utföra arbetsuppgifterna i varje kursmoment. Det förenklade vardagspusslet och gjorde det möjligt för mig att verkligen dedikera tiden som behövdes för att kunna engagera mig i varje enskilt moment.

Hur kan en dag på ditt jobb se ut?

– Jag tycker att det bästa med mitt jobb är att det är högt tempo och att ingen dag är sig lik. Mitt team arbetar globalt med att stärka varumärkets anseende, vilket innebär att vi arbetar mycket tillsammans med kollegor från andra kompetenser och processer inom verksamheten. Det kan exempelvis handla om allt från att skriva pressmeddelanden och förbereda talespersoner till att arbeta tillsammans med enskilda funktioner inom företaget i förtroendefrågor och produktlanseringar. Med andra ord varierar arbetsuppgifterna väldigt mycket, men om jag kortfattat skulle försöka beskriva en genomsnittlig arbetsdag skulle det vara med en kombination av dedikerat arbete med pågående och kommande kommunikationsinsatser och omvärldsbevakning samt nära kontakt med kollegor från alla delar av företaget.

Jag upplever det som en grundläggande förutsättning för kommunikatörer att ha god förståelse för den egna verksamheten, och eftersom vår verksamhet utvecklar sig med en sådan hastighet att det bäst kan beskrivas som att vi inte adderar, utan snarare multiplicerar, vårt utbud med nya och förbättrade tjänster och produkter blir det ännu viktigare att följa med på vad som händer för att säkerställa att detta genomgående speglas i vår externa kommunikation.

Har ditt arbete ändrats nu under Coronapandemin?

– Om något så har kärnan i vår verksamhet, att förenkla e-handel för både konsumenter och företag, blivit mer relevant än någonsin. Med andra ord är det inte så mycket som har förändrats rent praktiskt, bortsett från det drastiskt minskade antalet fysiska möten. Vi har en digital verksamhet med kontor över hela världen, och har sedan länge arbetat under förutsättningen att många av våra kollegor är spridda över olika geografiska platser och tidszoner, även om huvudkontoret ligger i Stockholm. Självklart har coronapandemin påverkat vår verksamhet på olika sätt, men inte i samma utsträckning som andra branscher och företag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Kombinationen av att vara på ett snabbväxande företag som ständigt expanderar verksamheten och att vara omgiven av duktiga kollegor. Det händer mycket hela tiden, och det är en stimulerande miljö som hela tiden uppmuntrar till utveckling. Jag har också fördelen att vara en del av ett team med skickliga och kreativa kommunikatörer som ger mig förtroende och vägledning, samtidigt som det är människor jag trivs väldigt bra med och gör att jag har det roligt på jobbet.

Vilken kurs passar dig?

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Det finns både kurser på dagtid, kvällstid, intensivkurser och på distans.

Välj här!

Vad tycker du var roligast på utbildningen?

– Allra roligast var möjligheten att omedelbart omsätta insikter och lärdomar från undervisningen och kurslitteraturen genom arbetsuppgifter under de olika kursmomenten. Jag trivdes mycket bra med att arbeta på det sättet och upplevde det som väldigt lärorikt, och eftersom kursens arbetsuppgifter utformats för att kunna tillämpas på den egna verksamheten blev det också naturligt att göra det inom områden som samtidigt är relevanta för mitt företag.

Hur har du fått användning av det du lärde dig?

– Det bästa med att uppgifterna utformats för att kunna tillämpas på den egna verksamheten är att jag har kunnat hämta inspel och inspiration från varje enskilt kursmomenten till pågående projekt, samtidigt som jag upplever att jag omgående kunnat nyttja kunskapen och verktygen som kursen gett mig inom mitt dagliga arbete.

Vad är du mest stolt över i din karriär?

– Att jag kunnat förvalta det förtroende som min chef investerade i mig för tre år sedan, när jag tog steget från service till kommunikation, med en kombination av entusiasm och envishet för att växa in i rollen som kommunikatör. Det är också extra roligt att det har gått så bra för företaget under den här tiden, och att det medfört att vårt kommunikationsteam har växt och att jag har kunnat växa med det.

Finns det något som du har ångrat?

– Om det skulle vara något, så är det att jag inte har studerat tidigare. Men kursen har också fungerat som en bra introduktion till deltidsstudier vid sidan av mitt arbete, och jag kommer att fortsätta utbilda mig redan under höstterminen.

Hur hittar du balans mellan arbete och privatliv?

– Jag tycker det känns som att den balansen har infunnit sig naturligt för mig. Jag trivs med mitt arbete och mina arbetsuppgifter, och kan fritt disponera min tid under veckan.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad inom ämnet?

– Framförallt genom omvärldsbevakning, jag tycker det är mycket intressant att se vad olika personer, organisationer och verksamheter gör och hur de kommunicerar i särskilda situationer. Samtidigt försöker jag också se det från kommunikatörens perspektiv för att förstå de olika möjligheter och verktyg som skulle kunna användas för att göra kommunikationen relevant och tillgänglig för mottagaren, oavsett om det gäller någonting som redan har hänt eller som den som kommunicerar försöker få att hända.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att läsa denna kurs?

– Gör det! Det är en riktigt bra genomgång och möjlighet att både testa och bredda din nuvarande kompetens - och kanske stärka ditt självförtroende på samma gång!