Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

“Ett väldigt roligt och lärorikt sätt att lära sig ett nytt verktyg”

Mariell.Axelsson

Mariell Axelsson läste Berghs distanskurs Google Analytics och webbpsykologi hösten 2017. Hon jobbar som projektkoordinator på Telia Company och berättar här om kursen och vad hon lärde sig.

Hej! Vem är du och vad jobbar du med?

Mitt namn är Mariell Axelsson och jag är en 27-årig västgöte bosatt i Stockholm sedan 2011. Sedan 10 månader tillbaka jobbar jag som projektkoordinator på Online channels inom Group communications på Telia Company. Mina två största ansvarsområden är utvecklingen av vår interna nyhetsapp samt uppföljning av samtliga digitala kanaler som vår grupp ansvarar för. I uppföljningsarbetet är Google Analytics vårt främsta arbetsverktyg.

Vad var det som fick dig att söka till kursen Google Analytics och webbpsykologi?

Då en stor del av mina arbetsuppgifter kräver att jag använder mig av Google Analytics ansåg jag det vara nyttigt att genomgå en teoretisk Google Analytics kurs för att få en bättre helhetsbild av vad man kan göra med verktyget.

Vad har du fått med dig från kursen?

Mitt främsta medhav från kursen är den trygghet i användningen av verktyget som jag anser man fått med sig. Tryggheten består av en större förståelse för hur man hittar i verktyget, en förståelse för terminologin och för hur man kan förenkla och utveckla sitt analysarbete.

Fick du någon typ av ”aha-upplevelse” under kursen?

Då kursen innehåller många praktiska inslag som innebar att man arbetade i verktyget längs kursens gång fick man många ”aha-gör man så här” och ”aha-var det så enkelt”. Med andra ord ett väldigt roligt och lärorikt sätt att lära sig ett nytt verktyg på.

Motsvarade kursen dina förväntningar?

Kursen gav mig precis det jag hade förväntat mig – en praktisk och översiktlig genomgång av verktygets olika delar och hur man kan applicera verktyget på det analysarbete man gör i sitt dagliga arbete. Kursledaren var väldigt pedagogisk och gav värdefull och snabb feedback efter de olika inslagen i kursen.

Berghs kurser inom digital kommunikation

Vi har kurser både på dagtid, kvällstid och distans. Både på startnivå och för dig som behöver fördjupa dina kunskaper.

Välj här!

Berätta om ett bra minne från Berghs!

Trots att kursen var online så anser jag att man fick ett personligt och bra omhändertagande från Berghs både innan, på och efter kursen.

Hur har du fått användning av det du lärde dig?

Jag tillämpar många av de inslag vi gick igenom på kursen i mitt dagliga arbete med uppföljning och analys. Dessutom har min förmåga att beskriva och förklara statistiken från Google Analytics för mina kollegor blivit tydligare och mer pedagogisk.

Ansök till Google Analytics och webbpsykologi här. Vill du läsa om andra personer som har gått en kurs på Berghs? Då rekommenderar vi vår artikelserie Efter kursen.