Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Fem missar att undvika med skräddarsydda utbildningar

Har du tittat närmare på om en skräddarsydd utbildning kan vara rätt för dig och dina medarbetare? I så fall vill vi gärna dela med oss av några vanliga misstag vi ser företag och organisationer göra när de beställer en skräddarsydd utbildning, och tipsa om vad du kan göra istället.

Vi stöter på de här misstagen eftersom vi varje år genomför runt 120 skräddarsydda utbildningar. Varje utbildning kommer till efter noggrann analys och planering med kunden, för att kvalitetssäkra slutresultatet. Så de här tipsen hjälper dig också att snabbare komma fram till den optimala utbildningen för din organisation. 

Underskatta vilken sorts utbildning du väljer

Detta låter förstås som vi talar i egen sak, men det är stor skillnad på att köpa en skräddarsydd utbildning och att välja en öppen variant. Att studera utbudet av befintliga utbildningar eller kurser och ta en sådan låter ju som en både billigare och mer effektiv lösning, men det finns några viktiga saker att tänka på:

Du kommer aldrig att hitta en befintlig utbildning som helt tillgodoser den kompetensutveckling som just dina medarbetare behöver. Konsekvensen blir att du antingen tvingas prioritera bort vissa behov, eller boka in ytterligare utbildning eller kurs om ni är fler med samma behov.

Om det är flera medarbetare eller en hel avdelning som ska gå utbildningen kan den öppna utbildningen eller kursen snabbt bli lika dyr eller till och med dyrare.
Till skillnad från en öppen utbildning eller kurs kan du bestämma när och hur den skräddarsydda utbildningen ska äga rum, och med vilken frekvens.

Därför är vårt tips att du lägger tid på att undersöka hur en skräddarsydd utbildning kan lösa ditt behov av kompetensutveckling.

Sätta otydliga mål

När vi tar fram skräddarsydda utbildningar lägger vi mycket tid på att analysera vilka beställarens verkliga behov är, och vilken effekt de vill uppnå. På så sätt kan vi sätta tydligt syfte och mål för utbildningen. Något som vi starkt rekommenderar att du gör från allra första början.

Om du inte kan beskriva ett tydligt mål för utbildningen finns det en stor risk att du inte får de slutresultat du är ute efter. Det är alltså väl värt att lägga tid på att fundera ut vad du egentligen vill att effekten av utbildningen ska vara för dina medarbetare.

Genom att sätta konkreta och tydliga mål blir det dessutom lättare för dig att efter utbildningen följa upp att de behov du ville tillgodose verkligen har blivit lösta.

Berghs c/o ditt företag

Söker du eller ditt team en kontorsplats i en kreativ miljö? Nu har vi co-working hos Berghs! Ta din business till en kreativ hubb i gröna Djurgårdsstan, mitt i vimlet bland framtidens kommunikatörer.

Läs mer

Inte ta med medarbetarna i planeringen

Om du gör allt funderande och planerande kring behoven av kompetensutveckling i din organisation på egen hand är risken stor att du missar något eller hamnar på fel nivå. Det kan vara så att det som du ser som det viktigaste behovet är en effekt av något annat, eller att det finns kompetensgap som det är mer akut att lösa.

Vi rekommenderar därför att du pratar ihop dig med dina medarbetare redan från början, och att ni har en pågående dialog kring vilka behov som finns och hur de ska prioriteras. Och eftersom kompetensutveckling är ett långsiktigt arbete blir detta något som fortsätter att skapa värde för er länge efter den första utbildningsinsatsen.

Trycka in för mycket i en utbildning

Det är frestande att se en skräddarsydd utbildning som en möjlighet att en gång för alla lösa samtliga era behov och utmaningar. Det finns dock några konkreta risker med att ta med för många olika områden eller behov i en skräddarsydd utbildning.

En risk är att hela utbildningen blir för splittrad, och det blir svårt för deltagarna att få med sig alla kunskaper och verktyg som förmedlas.

Splittringen kan dessutom leda till att det inte finns tid att gå på djupet ordentligt, och det är en av de stora fördelarna med att skapa en unik utbildning. Det är möjligt att borra ned sig i ett område rejält, och titta på hur just ditt företag eller organisation ska arbeta med det. Ifall det är mycket annat som ska hinnas med i utbildningen får deltagarna inte med sig detta.

En annan risk är att du genom att ta med för mycket i din skräddarsydda lösning får samma effekt som en standardiserad utbildning, att graden av relevans varierar för olika medarbetare. Det kan leda till att deras engagemang och mottaglighet minskar.

Vår erfarenhet är att det är bättre att se kompetensutveckling som ett långsiktigt, pågående projekt där varje utbildning har ett tydligt fokus. På så sätt kan du hela tiden identifiera nya behov och lösa dem med rätt utbildning.

Inte använda de nya kunskaperna

Till sist ett tips som kommer att göra mest effekt när ni väl har genomfört en skräddarsydd utbildning, men som är viktig att ta höjd för redan i planeringen.

Se till att de som har gått utbildningen får möjlighet att tillämpa de nya kunskaperna och verktygen så snart de är tillbaka på arbetet igen. Eller mellan varje tillfälle. Det är mycket viktigt att det inte går en tid innan implementationen börjar.

Orsaken är förstås att vi snabbt glömmer bort det vi har lärt oss om vi inte får tillämpa det. Och ju längre tid som går mellan inlärningen och tillämpningen, desto mer glömmer vi.

Förutom att se till att de nya kunskaperna snabbt kommer till användning kan du även se till att ni som grupp pratar om dem, och fräschar upp ert minne kring vad ni lärt med jämna mellanrum. Då säkrar du att effekten av investering blir så hög som är möjligt.

Börja på rätt sätt - Lär dig mer om skräddarsydda utbildningar

Har vi väckt din nyfikenhet kring skräddarsydda utbildningar? Bra, vi har mycket mer att berätta. Så mycket att vi har tagit fram en guide fylld med tips som du kan ladda ned här.

Eller vill du prata mer om din organisations utbildningsbehov? Tveka inte att ta kontakt med vår Solutions-avdelning. Enklast gör du det genom att ringa eller mejla Cecilia Sjödin på telefon 070-246 9410 eller cecilia.sjodin@berghs.se

Du kan också läsa mer om våra utbildningar och om några av våra kunder på https://www.berghs.se/foretag/