Artiklar

Programmen Growth Marketing och Digital Design & Strategy i långsiktigt samarbete med Norrsken

Programmen Growth Marketing och Digital Design & Strategy har under 2022 inlett ett mer långsiktigt samarbete med Norrsken Foundation, ett globalt nätverk för start-up företag som på ett eller annat sätt arbetar för en mer hållbar framtid. Programansvarig Paula Ponzer och några Growth Marketing-studenter berättar om samarbetet.

Januari 24, 2023

Från detta läsår matchas Growth Marketing-studenterna ihop med tio utvalda Norrsken-företag, som de arbetar med i grupper om två under hela utbildningen. Digital Design & Strategy-studenterna genomför ett intensivt hackathon i början av 2023 med en handfull av de utvalda företagen. 

Hur kom idén om ett längre samarbete med Norrsken till?

Paula: En av de största utmaningarna som jag upplever i utformandet av ett utbildningsprogram som ska ge studenterna en så realistisk bild av arbetslivet som möjligt är att ett program består av ett stort antal ganska korta separata kurser. Varje ämneskurs är ungefär 2-4 veckor och oftast har man ett separat kunduppdrag per kurs, för att ge studenterna så många olika typer av uppdragsgivare och erfarenheter som möjligt. Men när det gäller growth marketing speciellt, som ju i grunden handlar om att driva tillväxt till företag genom att arbeta med data, behöver man oftast tid för att se om ens idéer ger önskad effekt. Det är svårt att se om man ofta har kundcase som bara sträcker sig över ett par veckor. Så där började idén om att på något vis samarbeta med ett företag på lång sikt. Nu kan studenterna ge faktiska förslag och rekommendationer, få tid att implementera sina idéer, och sedan analysera resultaten flera månader senare.

Varför just Norrsken?

Paula: Flera olika anledningar. Men för det första så är start-up företag generellt i stort behov av den expertis som en growth marketer har - att snabbt identifiera vad företaget behöver göra för att öka sin tillväxt på ett exponentiellt och långvarigt sätt. Därför känns det mycket relevant att Norrsken är ett nätverk av start-ups. Sedan har ju alla Norrskens anslutna företag på ett eller annat sätt en ambition att bidra till en hållbar samhällsutveckling, vilket vi på Berghs så klart vill bidra till. Och att vi i detta samarbete jobbar med många olika företag, det här året med 10 stycken, ger studenterna viktiga kontaktytor inför arbetslivet. Vi har ju också bra erfarenhet efter att ha gjort olika typer av samarbeten förut med Norrsken, till exempel för två år sedan då vi lät alla studenter jobba med pro-bono projekt parallellt med sina examensprojekt.

Vad är planen för nästa år?

Paula: Tanken inför nästa år är att klasserna Growth Marketing och Digital Design & Strategy ska göra ett liknande längre projekt tillsammans, eftersom det långsiktiga perspektivet även är högst relevant inom t.ex. UX-design. Jag ville testa det på en av mina klasser under det här läsåret och utvärdera resultatet innan jag tog in det i båda. Och det verkar ju gå över förväntan, så jag ska sätta igång nu att planera inför nästa terminsstart.

Growth marketing-studenter, vad gjorde ni på ert Norrsken-företag under hösten?

Karl: Jag fick jobba med allt från att bygga upp en marknadsplan för en kommande lansering och ge förslag för strategier för ökad varumärkeskännedom, till rekommendationer för A/B tester och andra databaserade experiment.

Ines: Jag fick analysera företagets data med hjälp av olika verktyg och ta egna slutsatser kring hur vi skulle gå vidare från vad datan visade. Jag såg över deras annonsering och gav feedback på vad som skulle kunna bli bättre. Tillsammans kom vi fram till vad som "brann" mest och jag fick mycket fria tyglar kring hur jag ville arbeta, vilket var väldigt lärorikt. Det roligaste var att få ge förslag och göra beslut som företaget faktiskt applicerade.

Vendela: Jag fick jobba med att skapa en webinar-serie från grunden. Tillsammans med två klasskompisar skapade jag en strategi, innehållsplan, tog fram anmälningsformulär och planerade för uppföljning och olika utfall. Jag skrev även pressmeddelande för en stor branschnyhet och gav feedback på utveckling av hemsidan.

Fick du några nya insikter om din framtida yrkesroll?

Ines: Man får en känsla hur det fungerar i arbetslivet och man får ta mycket eget ansvar. Du själv måste ta initiativ och boka möten och leda dem. Det är även otroligt lärorikt att få arbeta hands on med det som du har studerat. Man fick det bekräftat att man har något användbart att tillägga till ett företaget även fast man bara har studerat ämnet under en så pass kort tid.

Vendela: För mig var det nyttigt att få följa en hel projektprocess från början till slut. Vi hade dessutom turen att få arbeta med stöd av en byrå, vilket var otroligt värdefullt. Det fick mig att inse hur nära de modeller vi lär oss i skolan ligger verkligheten, och hur kan de appliceras dagligen i arbetslivet.

Karl: Det fick mig att inse hur brett growth marketing verkligen är, och att man måste hitta sin grej inom området.