Artiklar

Hamburgare + hållbarhet = lärdomar för framtiden i samarbete med Berghs Studio

Berghs Studio har sedan 2020 framgångsrikt arbetat tillsammans med Arvalla i olika utvecklingsprojekt, det senaste med stöd från Jordbruksverket inom ramen för innovationsprojekt EIP Odling 4.0. Utmaningen var att sprida kunskap om närproducerad mat och uppmuntra till hållbara matval.

Vår övertygelse är att alla bör tänka mer hållbart när det kommer till mat och att genom att lära de unga att göra medvetna val kan vi alla bidra till att värna om vår miljö och framtiden för kommande generationer, säger Rebecca Wildig, Marknadsansvarig på Arvalla.

Lösningen landade i att tillsammans med elever från Töjnaskolan i Sollentuna, under ledning av den hyllade matkreatören och kokboksförfattaren Jimmy Guo, genomföra ett event “Burger Battle” under en heldag på Berghs School of Communication. Eleverna fick inte enbart ta del av den kreativa processen, utan även möjlighet att skapa sina egna hamburgare som utmynnade i en tävling där två lag deltog. Kriterierna som bedömdes var smak, hållbarhet och teamwork.

Sammantaget blev projektet både givande, lyckat och lärorikt, mycket på grund av att temat redan integrerats i elevernas hemkunskapslektioner och tagit ett steg närmare målet att stärka medvetenheten om närodlat och säsongsmässiga inköp.

- Genom att engagera den yngre generationen i diskussionen kring hållbarhet och närodlat hoppas vi inte bara på att öka deras medvetenhet utan även att skapa förändring. Ungdomarna är vår framtid och deras insikt och engagemang kan vara nyckeln till en mer hållbar livsstil, inte bara för dem själva utan också för deras familjer och samhället i stort, avslutar Rebecca.

Läs mer om projektet Odling 4.0