Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Hej kommunikations­chef!

Det är en allt mer komplex uppgift att utveckla och leda kommunikation. Därför är det viktigt att som ledare skaffa sig insikter och verktyg. Vi frågade sex kommunikationschefer vad deras viktigaste verktyg är i det dagliga arbetet.

Peter Svensson, Kommunikations­ansvarig Sponsring, ICA Sverige:

"Det viktigaste verktyget för mig är helt klart ett samspelt team. Bra kommunikation är helt beroende av grymma berättelser som, vid sjösättning, växer av egen kraft. Det gör att ett teams gemensamma arbete (och gemensamma bedömning av framtagna idéer) ofta är avgörande. Det behövs ett större antal bra (och dåliga), tokiga, vågade, snabba och eftertänksamma inspel för att skapa effektiv och lyckad kommunikation. Bygg ditt team med en uttalad vision om hur du vill att det ska fungera."

Johan Ljungqvist, Kommunikationsdirektör, AFA Försäkringar:

"Det är en väldigt bred fråga då jag använder mig utav massor av verktyg i mitt arbete. Övergripande verktyg skulle jag svara är kommunikationsstrategin, kommunikationsplanen och målgruppsanalysen. För min personliga effektivitet så säger jag min iPad! Mina mest använda appar är då iAnnotate, Sketches, Projectplace och OneNote. Personliga möten är ett annat viktigt verktyg  för att skapa delaktighet i mitt team."

Nor Toma, Communications & PR Director, Happy Socks:

"Jag värdesätter verkligen mitt fenomenala team och mitt internationella nätverk. Ett agilt förhållningssätt är key för mig i mitt jobb. Traditionella synsätt är bra att känna till och ha i ryggen, men då förändring alltid varit det enda beständiga och utvecklingen går så sjukt snabbt idag tror jag att ett statiskt och ängsligt traditionsbundet arbetssätt är lika med döden, för man tappar momentum och verklighetsförankring.

Var allt det här verktyg? Vem bestämmer om det här är verktyg? Att värdera någonting som rätt eller fel i den här kontexten känns i dagsläget förlegat, det finns ingen där ute som sitter på ett ultimat facit kring vad som är ”rätt”, man får helt enkelt prova sig fram vad som funkar för just dig. Jag tycker det är skitbra verktyg för mig just nu!"

Mats Lindskog, Kommunikationsdirektör i Västerås stad:

"Mitt absolut främsta verktyg är den gemensamma kompassriktningen för vårt kommunikationsarbete. Den har vi tagit fram tillsammans, kommunikatörer och ledningsgrupp. Vi har alla kommit överens om och konkretiserat hur kommunikations­arbetet ska bidra till visionen, värdegrunden och de övergripande målen, gemensamma strategier och planeringen av kommunikationen. En sådan plattform skapar bästa möjliga förutsättningar för kommunikatörer att leda och för ledare att kommunicera."

Rebecca Crusoe, Communications & Marketing Director, Toca Boca:

"Det känns nästan som en klyscha vid det här laget men det är ju svårt att skoja bort ett verktyg som Slack! Det har blivit en så integrerad del av mitt yrkesliv att jag knappt kan föreställa mig hur det var innan jag kunde dela projektuppdateringar OCH roliga giffar på en och samma plats. Och då började jag ändå i branschen medan pressmeddelande och nyhetsbrev via fax ännu var en grej…

Jag gillar att hålla en löpande dialog i projektgrupper, även med kollegor i andra länder, samtidigt som man själv väljer när man är nåbar och inte. Jag skickar knappt mejl längre."

Annica Timmerman, Kommunikations­chef i Stockholms stift, Svenska kyrkan:

Mina viktigaste verktyg är två som hänger ihop - att lyssna och att ställa frågor. Utifrån det jag hör kan jag ställa fler frågor och på så sätt coacha mina medarbetare. Tillsammans kan vi då ta bra beslut och komma vidare i arbetet på bästa sätt."

 

"Kommunikationschefen behöver ha många verktyg i sin verktygslåda, det är uppenbart. För mig är det avgörande att börja med att bestämma vad kommunikationen ska göra för jobb. Kommunikationsstrategin är verktyget som sammanfattar hur det bäst kan göras. Ju tydligare strategi vi har, desto mer kan vi jobba agilt och improvisera. Mål och strategi ger också en tydlig kompassriktning för teamet. Det är något som flera av kollegorna här lyfter fram vikten av. Målgruppsanalysen är superviktig. Ju mer vi vet om de vi vill nå, desto mer framgångsrika kan vi vara. Det här är sådant som vi jobbar med i kurserna Communication ManagementKommunikations­chefens viktigaste verktyg" - Andris Zvejnieks, Kursansvarig