Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Interaktionsdesign: inte längre torrt och vetenskapligt

unnamed

En gång i tiden ansågs interaktions­design vara ett torrt vetenskapligt ämne. Numera är det en designdisciplin som inte bara fokuserar på användares mål och uppgifter utan även estetik, upplevelser och innovation. Det menar Jonte Edvardson, som i sin distanskurs Interaktions­design hjälper deltagare från ett brett spektrum av företag och organisationer att designa bättre användarupplevelser kring sina digitala produkter.

Trots webbranschens växande fokus på design möts användare fortfarande alltför ofta av dåliga upplevelser. Användare blir frustrerade och företagen går miste om viktiga affärsmöjligheter som följd. Det ständigt föränderliga teknologiska landskapet ställer nya krav på designers och dess förmåga att skapa enkla produkter som löser människors problem.

Behovet av designers som förstår användaren och en användarcentrerad approach till design är stort. Interaktionsdesignern sätter människan i första rummet och strävar efter att skapa meningsfulla användarupplevelser genom digitala produkter som är engagerande, logiska och enkla att använda.

Jonte Edvardson är kursansvarig för Berghs distanskurs Interaktions­design. Han har en bakgrund både som student på Berghs program Digital strateg/Digital kreatör och arbetslivserfarenhet från företag kända för sin stora kunnighet inom just interaktions­design och UX och förklarar här varför inga företag idag bör missa att sätta interaktions­design i fokus.

Vad lär man sig på din distanskurs Interaktions­design på Berghs?

Deltagarna kommer att lära sig att designa bättre användarupplevelser kring digitala produkter. De kommer att bekanta sig med, och få prova på, olika verktyg för att göra research, innehållsstrukturer, klickbara prototyper, tester på användare etc. De kommer att få en förståelse för grundläggande koncept som usability, designmönster och principer och hur designprocessen ser ut.

Vad i din egen bakgrund gör dig passande att föreläsa om just interaktions­design?

Generellt tycker jag att det är kul att dela med mig av saker som jag tycker är roliga, viktiga och där jag tycker att jag har något värdefullt att dela, och i fallet Interaktions­design sammanfaller dessa perfekt.

Varför är interaktions­design så viktigt att tänka på?

Interaktionsdesignern ser till att digitala produkter blir användbara genom att ha koll på användare, affär och teknik. Avsaknad av interaktions­design leder ofta till design som är otydlig och svår.

Vad är den största missuppfattningen om interaktions­design?

Att det är ett torrt och komplicerat vetenskapligt ämne. Tidigare förknippades ofta interaktions­design med forskningsområdet Human Computer Interaction (HCI), vilket det delvis är sprunget ur. Över tid har interaktions­design utvecklats till en designdisciplin som inte bara fokuserar på användares mål och uppgifter utan även estetik, upplevelser och innovation. Den idag så populära termen UX innehåller en rad olika områden där Interaktions­design är en av de absolut viktigaste.

Om man inte 1479har möjlighet att delta i kursen, kan du ge några andra tips på hur man blir bättre på interaktions­design?

UX Booth har en bra artikel med en massa tips fördjupning. Börja där vettja!

Andra kurser om UX och interaktions­design på Berghs just nu:

Gränssnittsdesign/UX

UX Product development

Digital innehålls­strategi