Artiklar

Utökad LinkedIn-utbildning med mer fokus på annonsering

Pontus Staunstrup

Intresset för LinkedIn som marknadsföringskanal blir allt större. Inte minst för att allt fler ser möjligheterna med att kombinera organiska poster med annonsering. Därför förlänger vi vår heldagskurs om marknads­föring på LinkedIn med en halv dag, där annonsering står helt i fokus.

Skrivet av Anette Hamel
Januari 26, 2023

Visste du att LinkedIn numera har över 850 miljoner användare? Bara i Sverige är det mer än 4 miljoner personer som använder yrkesnätverket. Från att mest ha varit en plats för CV:n och att samla kontakter har LinkedIn stadigt utvecklats till en allt viktigare kanal i många företags och organisationers marknads­föring.

“LinkedIn är unikt som den enda sociala plattformen fokuserad på våra professionella liv” säger Pontus Staunstrup, kursansvarig. “Det betyder att vi är beredda att ta till oss innehåll där som inte skulle gå lika bra i andra sociala medier. Så LinkedIn blir en allt viktigare plats för olika sorters företag och organisationer, i allt från varumärkesbyggande till försäljning.”

Pricksäkra budskap

Kursen Marknads­föring på LinkedIn har funnits i flera år, och haft ett stort antal nöjda deltagare. Så varför göra om ett fungerande koncept?

“En av de starkaste trenderna inom sociala medier är att annonsering blir allt viktigare. Det är bara med hjälp av annonser vi verkligen kan nå de vi vill prata med, oavsett om vi vill öka kännedom eller komma med ett erbjudande. Och pricksäker annonsering är något som LinkedIn kan erbjuda, de har tillgång till oerhört mycket uppdaterad data tack vare all information användarna laddar upp där.” berättar Pontus, och fortsätter:

“Det har varit svårt att få plats med tillräckligt mycket kunskap om annonsering inom ramen för en dag. Och när vi märkt ett allt större intresse för annonsering från deltagarna kändes det som ett naturligt steg att utvidga kursen. Bäst av allt är att vi inte bara får mer tid för detta moment, det kommer in specialistkompetens på området. Jag är väldigt glad att Berghs var med på att göra detta!

Bred översikt av marknads­föring på LinkedIn

Vad får man då med sig om man väljer att gå utbildningen Marknads­föring på LinkedIn?

Så här svarar Pontus:

“Det som har varit det bästa med kursen så här långt är att det finns plats både för högt och lågt. Vad jag menar med det är att vi går på djupet kring hur LinkedIn fungerar och hur företag och organisationer kan arbeta med innehåll, företagssidor och inte minst sina egna medarbetare. Samtidigt finns det utrymme för deltagarna att ställa frågor och få med sig kunskaper som de omedelbart kan använda.

Med ytterligare en halv dag och större möjligheter att prata annonsering är jag säker på att de kommande utbildningarna kommer att att ge ännu mera värde till deltagarna.”

Här hittar du hela Berghs kursutbud. Utöver kursen Marknads­föring på LinkedIn är Pontus även kursansvarig för Digital B2M marknadsforing.