Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Kommunikations­trenderna som skapar nya behov för kompetensutveckling

Kommunikation och marknads­föring är områden där nya trender dyker upp hela tiden, och många snabbt försvinner igen. Det finns dock några starka trender som både är långvariga och som skapar konkreta behov av nya kunskap på de flesta marknads- eller kommunikationsavdelningar. Det handlar dels om att ändra på vad man gör på avdelningarna, dels om ny teknik och processer som påverkar. I bägge fallen uppstår ofta behovet av att utbilda befintliga medarbetare.

På Berghs har vi stor erfarenhet av att ta fram skräddarsydd kompetensutveckling för medarbetare på både stora och små företag. Inte minst när nya behov eller arbetsuppgifter uppstår i en organisation är utbildning ett bra sätt att snabbt tillföra ny kompetens, till skillnad mot t.ex rekrytering där det ofta tar lång tid såväl att hitta rätt medarbetare som att få dem ombord och i gång med de nya arbetsuppgifterna.

När kompetensen flyttar in

En stark trend de senaste åren som inte visar några tecken på att avta är det som brukar kallas för Inhouse, det vill säga att marknads- eller kommunikationsavdelningar tar tillbaka en del uppgifter som tidigare skötts av externa leverantörer, oftast byråer. Bakgrunden är ofta en önskan om att kunna producera eget innehåll och kampanjer snabbare och för fler kanaler.

Det finns några olika alternativ för företag som väljer Inhouse-lösningen. En del väljer att ta in vissa nyckelfunktioner, som strategi, analys eller design, men låter fortfarande det mesta av produktionen ske utanför huset. Andra företag väljer att flytta in all eller det mesta av produktionen så att allt görs inom huset. Det senare betyder ofta betyder att man behöver bli betydligt fler.

I många företag har man framför allt sett en övergång till att göra mer själva som en anledning till att rekrytera flera medarbetare. Självklart ligger det mycket i det, men det finns några utmaningar. Först och främst att det tar längre tid att komma igång om man först ska klara av rekryteringsrundor och sedan få igång alla de nya medarbetarna. För det andra tar det tid innan de har ordentlig kunskap om företaget och dess verksamhet.

Både för större och mindre företag kan ett mer verkningsfullt alternativ vara att kartlägga vilka kompetenser som saknas hos befintliga medarbetare, och sedan utbilda dem. På så sätt tappar man inte styrfart utan får en kontinuitet i arbetet. Det är förstås ingen lösning att bara lägga nya arbetsuppgifter på någon som redan har fullt upp, så kompetensutveckling behöver kombineras med att se över vad avdelningen faktiskt lägger tid på.

Även i de fall som rekrytering är ett måste kan det finnas behov av att öka kompetensen. De företag som rekryterar kreatörer, innehållsproducenter och liknande vill ofta att de ska kunna göra flera saker - och för att få detta att hända krävs kompletterande utbildning. Och då är en skräddarsydd utbildning den bästa lösningen, eftersom den fokuseras på precis de områden som behöver utvecklas.

Ny teknik ställer krav på ny kunskap

En ännu starkare trend är att marknads- och kommunikationsavdelningar idag använder fler och fler verktyg i sitt arbete. Det kan vara allt från planerings- och produktionshjälpmedel till CRM- och Customer Experience-verktyg. Inte minst har verktyg kopplade till sociala medier fått ett stort genomslag sedan flera år. En annan typ av verktyg som sett en kraftig ökning i popularitet och intresse är marketing automation-program och liknande lösningar för att kunna sprida och personalisera innehåll på olika sätt. Även

Varje verktyg som tas in i arbetet skapar också ett behov av ny eller fördjupad kunskap. Eller att man måste se över vem som gör vad. I bägge fallen blir kompetensutveckling ofta det bästa svaret för att komma framåt - inte minst för att ju fler medarbetare som använder de nya verktygen desto större chans att de verkligen bidrar till ett bättre resultat.

Även om många av de nya verktygen kommer med sina egna specialutbildningar eller hjälp att komma igång så är dessa ofta fokuserade på verktyget i sig självt, hur det fungerar rent tekniskt. Detta hjälper bara till viss del, det krävs även kunskaper om hur det ska användas i kombination med andra aktiviteter och i det större perspektivet av organisationens kommunikation. Här erbjuder en skräddarsydd utbildning större möjligheter för både de medarbetare och avdelningen i stort att verkligen skapa nya och bättre sätt att arbeta och förbättra kommunikationen. Inte minst för att de kan kombinera djupdykning i verktyget med ett mer övergripande perspektiv.

DITT FÖRETAG C/O BERGHS

Söker du eller ditt team en kontorsplats i en kreativ miljö? Nu har vi co-working hos Berghs! Ta din business till en kreativ hubb i gröna Djurgårdsstan, mitt i vimlet bland framtidens kommunikatörer.

Läs mer här

Stärk ditt team med rätt utbildningsinsatser

Inhouseutvecklingen och den ökade användningen av marknadsföringsverktyg är bara två exempel på trender som förändrar hur kommunikatörer och marknadsförare arbetar. Och som en följd av detta uppstår ett konkret behov att utveckla eller tillföra kompetens till gruppen. Det vi har sett hos de företag som vi hjälpt med skräddarsydda utbildningar är att kompetensutveckling av befintliga medarbetare har ett par konkreta fördelar:

De kan redan företagets eller organisationens verksamhet, och vet vad som ska prioriteras. De kan snabbt omsätta den nya kompetensen i konkreta lösningar.
Det är ofta så att de ska kombinera nya uppgifter med sådant de gjort tidigare, och då är det just kompetensutveckling de behöver.
Även andra medarbetare kan delta i utbildningen, och på så sätt sprids de nya kunskaperna till en större del av organisation - något som innebär att de implementeras snabbare.

Lär dig mer om hur du kan säkra ditt kompetensbehov

Tittar din organisation på att förändra hur ni arbetar, genom att t.ex skapa en Inhouse-avdelning eller börja använda fler verktyg i er kommunikation eller marknads­föring? Då kan skräddarsydda utbildningar vara ett bra sätt att se till att ni snabbt kommer igång i det nya.

Om du vill veta mer om hur skräddarsydda utbildningar fungerar så har vi har mycket mer att berätta. Så mycket att vi har tagit fram en guide fylld med tips som du kan ladda ned här.

Eller vill du prata mer om din organisations utbildningsbehov? Tveka inte att ta kontakt med vår Solutions-avdelning. Enklast gör du det genom att ringa eller mejla Cecilia Sjödin på telefon 070-246 9410 eller cecilia.sjodin@berghs.se.

Du kan också läsa mer om våra utbildningar och om några av våra kunder på https://www.berghs.se/foretag/