Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Kreativa lösningar i samhället och aktivt lärande är årets teman för Berghs i Almedalen

Förmåga och drivkraft att lära om, lära nytt och lära av och behovet av innovation och kreativa lösningar är årets frågeställningar för Berghs i Almedalen. Den 3 juli håller Berghs två seminarier mellan 14.00-16.00 där du bland annat får höra om en ny kvot som adderats till IQ och EQ, och det är vår LQ – ”Learning Quotient”.

Skrivet av David Lindh
Maj 21, 2019

Här är Berghs event i Almedalen 2019:

Ett ökat behov av kreativa lösningar i samhället – vad krävs för att lyckas?

3 juli 14.00-14.50 

Behovet av innovation och kreativa lösningar är inte längre avgränsat till kommunikation och marknads­föring utan behövs i alla delar av företag, myndigheter och organisationer. Hur gör vi för att kommunicera och agera både kreativt, effektivt och engagerande i våra verksamheter?

Ständigt utmanade av nya förutsättningar och villkor har vi alla, oavsett vad vi gör i våra verksamheter, ett ökat behov av att sätta nyfikenhet och mångfald som våra mest centrala nycklar för att hantera den snabba förändringskraften i kund-och konsumentbeteenden. Och mer väntar, bortom dagens traditionellt linjärt tänkande kan vi se och inspireras av ett mer cirkulärt affärssystem, där produkter får egna kommunikationsförutsättningar, inte minst genom Internet of Things. Samtidigt som myndighetsservice och tjänsteföretag allt mer bygger sina erbjudande i princip helt på kommunikation och visuell design. Välkomna till trendspaning med påföljande samtal och idéutbyte kring vad som krävs för att lyckas med framgångsrik kommunikation 2019.

Medverkande:

  • Camilla Wallander, vd, Berghs School of Communication
  • Joakim Thulin, Head of Insight, Berghs School of Communication

almedalen berghs

Lära om, lära nytt, lära av – hur går vi från passivt till aktivt lärande?

3 juli 15.00-15.50 

Förmåga och drivkraft att lära om, lära nytt och lära av är det mest effektiva vaccinet mot dagens snabba utvecklingstakt. Samtidigt är det avgörande att kompetensutveckling hittar en struktur för att kunna integreras med en intensiv vardag. Berghs delar sitt recept på hur du löser denna avgörande framtidsfråga, där tydliga mål, nya metoder och motivation är några komponenter.

En ny kvot har adderats till IQ och EQ, och det är vår LQ – ”Learning Quotient”. Tanken är att ge ett mått på vår förmåga och vår motivation, men också kapacitet att lära av – den kanske svåraste utmaningen av alla men nödvändig i allt högre omfattning. Vår förmåga att lära och utveckla våra kompetenser kommer att vara den viktigaste komponenten för att vara anställningsbara och hantera stress och andra negativa effekter av den snabba utvecklingen. Angeläget både för oss som individer och för företag, organisationer och samhällsinstanser. Vi ser fram emot att dela våra insikter kring lärande för att skapa samtal och idéutbyte!

Medverkande:

  • Patrik Hambraeus, Learning Developer, Berghs School of Communication
  • Marie Alani, Programansvarig, Berghs School of Communication
  • Joakim Thulin, Head of Insight, Berghs School of Communication

Glöm inte att stjärnmarkera Berghs event i Almedalen. Vi ses där!