Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Kreativitet på schemat för studenterna på Strategisk kommunikation

Under oktober och november har heltidsstudenterna på Strategisk kommunikation genomfört kursen Strategisk idé- och konceptutveckling, där de fick i uppdrag att skapa en varumärkesplattform för Svenska Turistföreningen. Studenterna Linnéa Lindberg och Linda Fredell berättar mer om hur de jobbade i kursen, den kreativa processen i det strategiska arbetet, samt delar med sig om hur det är på utbildningen.

Hej Linnéa & Linda! Berätta om kursen Strategisk idé- och konceptutveckling.

Den här kursen går ut på att vi ska lära oss kombinera att lägga en strategi och göra ut det kreativa. Detta för att på bästa sätt förstå att allt hänger ihop och hur en bra strategisk grund ger bra förutsättningar för uttagen. Nu när kursen är klar förstår man verkligen att båda perspektiven behövs och kompletterar varandra. Som strateg får man också en större respekt för kreatörernas jobb och det är nog vår största insikt efter kursen. Det har också varit både väldigt kul och lärorikt att få göra allt i ett konceptarbete hela vägen, från ax till limpa!

Hur mycket är strategi och hur mycket är kreativt i programmet, enligt er?

De flesta i vår klass är i grunden kreativa, men kanske mer lagda åt det strategiska hållet. Det pratas mycket om kreativa strateger och strategiska kreatörer, vilket återigen belyser vikten av att kunna se båda aspekterna. Såklart fokuserar just vår utbildning på helhetsbild, omvärld och insikter, så till största delen arbetar vi strategiskt - men aldrig utan kreativa inslag.

Kunden i den här kursen har varit Svenska Turistföreningen (STF). Hur såg briefen ut från dem?

Svenska turistföreningen, eller STF, har funnits sedan 1885 och deras huvudmål är att de vill få ut fler svenskar i naturen. Det är en ideell organisation som i grund och botten fokuserar på natur och kultur. Briefen i sig var väldigt öppen och löd i princip "ta fram en varumärkesplattform", vilket kändes både spännande och utmanande.

Vi började att gräva i vad som är STF's "Why", och kom sedan fram till i att vi inte hittade någon tydlig röd tråd, så det var där vårt koncept tog avstamp. Varför ska någon vara medlem i STF? Som det ser ut idag så söker sig personer som vill gå ut och vandra till STF i efterhand, för att de kanske har rabatt eller boenden man vill ta del av. Problemet är att det inte finns något större syfte eller drivkraft i att vara en lojal medlem. Det ville vi ändra på med vårt koncept. 

Intresserad av Strategisk kommunikation?

För en strategisk kommunikatör är blicken riktad mot den spännande framtiden – du letar alltid efter nya och värdeskapande sätt att kommunicera idéer samtidigt som du förvaltar varumärken.

Till programmet

Berätta lite om det koncept som ni tagit fram!

Vår lösning handlar mycket om hur du knyter an till något som skapar syfte och mening. När du upplever något så får du en relation till den aktiviteten/ämnet och den relationen gör sedan att du bryr dig om den. I STF's fall handlar det om att potentiella medlemmar behöver skapa en relation till naturen genom att uppleva den, något vi valde att kalla "Relationer med naturen". Målbilden är att medlemmarna ska prioritera skogen precis på samma sätt som de prioriterar andra viktiga relationer eller händelser i livet — som en nära vän, en partner eller ett bröllop. För att göra budskapet tydligt har våra uttag fokuserat på tillfällen där du inte förväntas prioritera naturen, ändå gör det.

Vad har varit det roligaste under utbildningen hittills?

Åh, det är så mycket! Att man får vara med hela vägen, både få sätta grunden och lära sig förstå ett varumärke. Vi fascineras av vår omvärld, beteenden och vad är det som driver människor. Under utbildningen får vi lära oss förstå deras drivkrafter för att sedan möta dem där de är med kommunikation. 

Linnéa under slutpresentation för STF.
Linda under slutpresentation för STF.