Artiklar

Samlästa delkurser gör Berghs studenter startklara för karriären

När jag ser tillbaka på de samlästa delkurserna på Berghs inser jag att det är svårt att komma närmare verkligheten i en skolmiljö än vi gjorde.

Som student på Berghs lär du dig inte bara av föreläsarna på ditt specifika program, utan även av dina medstudenter – i och utanför klassen. Det sistnämnda blir särskilt tydligt i samlästa delkurser, när studenter från olika program tacklar en gemensam brief i grupp.

3 FÖRDELAR MED BERGHS SAMMARBETSMODELL

  1. Samlästa delkurser ger övning i kreativt samarbete mellan olika discipliner och låter samtidigt studenterna fördjupa sin förståelse för den egna rollen i ett kommunikationsteam.

  2. Studenterna får jobba med ett praktiskt case, ofta en riktig uppdragsgivare, och samarbeta med andra utbildningsprogram för att lösa en reell utmaning. Det är både en möjlighet att lära känna fler men även att få en djupare förståelse för vad de andra utbildningarna innehåller eftersom det ges möjlighet till utbyte via de samlästa delkurserna.
     
  3. Samarbete över programgränserna låter studenter bygga en relation med fler framtida branschkollegor, vilket ofta visar sig vara en värdefull investering i yrkeslivet.

Vad innebär casebaserat lärande?

Berghs casebaserade lärande handlar om att vara så verklighetsnära som möjligt i de olika delkurserna. Det innebär att de flesta delkurser har en riktig uppdragsgivare som ger studenterna en utmaning – en “brief” – som de ska lösa under delkursens gång. I slutet av varje delkurs pitchar studenterna sina lösningar inför uppdragsgivaren och den som är kursansvarig, för att få feedback på sitt arbete.

Hur är det att arbeta som student i en samläst kurs? Vi frågade tre studenter.

De samlästa kurserna på Berghs var det som gjorde Berghs till Berghs enligt mig. Det är här du får pröva på allt du lärt dig under din utbildning, i en säker miljö. Under de här delkurserna kommer alla med nya och viktiga kunskaper som de lärt sig inom sina program och tillsammans skapa ett team precis som det är i verkligheten. Det är roligt, spännande men även utmanande och alla är lika viktiga för att resultatet ska bli lyckat. De samlästa delkurserna är det roligaste under utbildningen och det är här gruppen  kan ta ut svängarna lite extra och producera något riktigt bra” - August Öhman, student 22/23

“När jag ser tillbaka på de samlästa delkurserna på Berghs inser jag att det är svårt att komma närmare verkligheten i en skolmiljö än vi gjorde. Frågor jag ställde mig, kring teamarbete och kundrelation, är sådant som är precis lika aktuellt för mig nu när jag är ute i arbetslivet. Det var ett otroligt tillfälle att få tillämpa den kunskap jag fått med mig från andra kurser och förbereda mig på vad som väntade efter Berghs. Att bli en del av ett team där alla har olika roller och kompetenser gav mig flera lärdomar som jag idag applicerar i min yrkesroll. Delkurserna gjorde mig väl förberedd för vad som väntade efter Berghs och gjorde också att jag verkligen växte i min egen roll” - Emma Björkstrand, student 22/23

“Att arbeta i grupper med studenter från andra program har gett mig en djupare förståelse för de olika rollerna inom kommunikations­branschen och hur dessa interagerar med varandra samt bidrar till arbetsprocessen. Jag har fått utmana mina egna tankar och idéer samt lärt mig att kommunicera och samarbeta effektivt med människor som har olika bakgrunder och perspektiv. Detta har utmanat mig att växa både personligt och professionellt och har förberett mig för att möta de utmaningar som jag kan ställas inför i framtiden” - Nicoline Tryde, student 19/20

Vad betyder grupparbete för personlig utveckling?

En viktig del av att arbeta i delkurserna är att studenterna får öva sig i att arbeta i kreativa processer och med gruppdynamik, oberoende av vilken delkurs de läser eller vilken brief de jobbar med. Att förstå hur man bygger team, kommunicerar, leder processer med mera, är också viktiga kompetenser som studenter får öva sig på i arbetet. Det kan vara minst lika utvecklande för individen som det är effektivt för gruppen.

Hur ser Berghs på framtiden för utbildning med tanke på samarbete och tvärdisciplinärt arbete?

Vi tror att det kommer att vara ännu viktigare i framtiden! Om man tittar på några av de kompetenser som förutspås vara vara mest attraktiva för framtida arbetsgivare och som kommer vara avgörande inom flera yrkesroller, så ligger samarbete alltid högt upp på listorna. Det kommer att bli mer värdefullt att kunna vara mer “startklar” i början av sin karriär och ha erfarenhet av hur man faktiskt jobbar operativt med t.ex. kommunikation, inte endast teoretisk kunskap inom ämnet. Praktiska yrkesförberedande utbildningar kommer att bli ett ännu viktigare komplement till traditionell akademi, berättar Marie Alani, Head of Faculty på Berghs.

Hur främjar Berghs samlästa delkurser kreativ arbetsmiljö?

Forskning visar att en mångfald av perspektiv skapar en högre nivå av innovation och kreativitet. Detta är tydligt här på Berghs och är en av anledningarna till att vi säkerställer att alla studenter får jobba i olika samlästa delkurser under sin utbildning. Vi har även låtit detta påverka hur vi inrett vårt hus, där vi designat platser för grupper att arbeta tillsammans i en ganska ovanlig traditionell skolmiljö.

Tips: Kika gärna in våra studenters samlästa examensprojekt för 2023 här.