Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

"Ta hand om kreativiteten i hela organisationen"

RomsonMagnus

Allt fler organisationer vill bli mer kreativa. Men hur gör man för att skapa utrymme för kreativitet och få fler att bidra i idéarbetet? Det vet Anna Romson och Magnus Engström, som är kursansvariga för Kreativt ledarskap på Berghs. Här delar de med sig av sina fem bästa tips för att skapa utrymme för en mer kreativ och nytänkande organisation.

Anna och Magnus är båda Creative Directors som tillsammans driver Cogs Creative. Anna Romson är ursprungligen Art Director och har jobbat på Hall & Cederquist och Brindfors, drivit egna byrån Romson, samt varit kreativ chef på Leo Burnett. Magnus Engström började som copywriter och har arbetat på TBWA, Hall & Cederquist och Publicis, samt drivit egna byrån Public Speaking. Tillsammans leder de kursen Kreativt ledarskap på Berghs - en kurs för dig som vill utveckla ditt kreativa ledarskap och få ut mer av företagets eller byråns kollektiva kreativitet.

Hej Anna och Magnus! Varför krävs en ny typ av kreativ ledare idag?

För att fler och fler företag söker kreativa ledare. Vi lever i en värld där alla kan skapa kommunikation själva och företag i högre grad väljer att jobba inhouse. Men det som saknas för att verkligen kunna ta ägarskap över kommunikationen kan vara självförtroende och erfarenhet av hur man skapar utrymme för kreativitet. Eller någon som kan bryta silotänk och vågar involvera fler i idéprocessen.

Varför är det viktigt att skapa mer kreativa företag eller organisationer?

Den största anledningen är digitaliseringen och det tempo vi jobbar i. Dels finns det mindre tid att briefa externa partners, dels är det svårt för externa partners att få samma kunskap om varumärket som finns internt, och dels jobbar vi mer och mer i ett always-on-klimat som bygger på mycket prototypande och ett agilt förhållningssätt. Det är något alla måste förhålla sig till.

Vilken av våra kurser passar dig?

På Berghs erbjuder vi ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Vi har både kurser på dagtid, kvällstid, intensivkurser och på distans.

Välj här!

Vilket, skulle ni säga, är det största eller vanligaste hindret för att skapa den kreativa organisation man vill ha?

Att det inte finns ett tydligt uppdrag och en bra struktur för vad man ska göra och hur man ska jobba. Vi har sett många exempel där man pratat om kreativitet men fastnar i produktionsuppdrag – vilket skapar otydlighet både internt och mot beställare.

I er kurs ingår arbete med feedbackprocesser - berätta varför!

Trygghet är nyckeln till mer kreativitet. Och för att skapa trygghet krävs att man blir duktig på hur och när man ger feedback. Och att man lär sig ta emot feedback på ett bra sätt!

På vilka sätt kan organisationskunskap skapa utrymme för mer kreativitet?

Vi tror på den kollektiva kreativiteten, och att bra idéer hela tiden växer och blir starkare om fler känner delaktighet. Om detta ska lyckas behöver vi bli duktiga att samarbeta och en av de viktigaste verktygen är att veta hur man återkopplar på kreativa idéer. Så de växer istället för att hamna i papperskorgen. Därför behövs tydliga processer och ramverk, så att alla vet vad, när och hur de förväntas leverera.

Allt fler av kurserna på Berghs belyser vikten av hjärnforskning och att tillgodogöra sig kunskaper om hur människans “sociala hjärna” fungerar. Varför har det blivit viktigare?

Det har alltid varit viktigt, men tack vare hjärnforskningen kan vi nu se hur hjärnan fungerar. Det finns väldigt mycket som är intressant om man jobbar med kommunikation. I vår kurs kommer vi att fokusera på hur man bäst leder med den sociala hjärnan. För att skapa rätt gruppdynamik så behöver vi förstå vad som bygger och utvecklar en grupp. Vi behöver bland annat förstå vårt beteende, varför vi agerar på ett speciellt sätt, hur och varför vi tar våra beslut, och vilket ansvar varje individ har in en kreativ process.

Kan ni dela med er av några tips om man vill skapa utrymme för en mer kreativ och nytänkande organisation?

Absolut. Här är våra topp-fem-tips:

  1. Underskatta aldrig vikten av bra briefer. Det räcker inte med att ha en mall, man måste också ha en gemensam syn på hur man arbetar med briefer och varför det är viktigt.
  2. Allt behöver inte vara kreativt. Tvärtom kan vi skapa mer utrymme för kreativitet genom att bättre värdera när nya saker ska skapas och när man kan återanvända befintligt material.
  3. Bygg självförtroende och mandat. Utveckla rutiner för presentationer och vässa argumentationen. Våga ge rekommendationer och fajtas för dem!
  4. Processer är bra ledstänger, men det är människor som ska utföra jobbet. Våga testa nya saker, utveckla och testa något nytt om det blir fel. Våga misslyckas och ta små steg mot stora mål.
  5. Riv alla silos, tänk korsfunktionellt. Ta hand om kreativiteten i hela organisationen, inte bara på marknadsavdelningen.

 

Läs mer om Anna och Magnus kurs Kreativt ledarskap på Berghs!