Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Utbildning och arbetsliv i förändring: Geta Kroon

Geta Kroon

I denna artikelserie berättar några av Berghs kursansvariga om hur coronaviruset har påverkat dem i arbetslivet och i deras lärarroll. De delar även med sig av erfarenheter och lärdomar. Här har vi pratat med Geta Kroon, kursansvarig för Strategisk marknads­föring.

Skrivet av Anette Hamel
Augusti 27, 2020

Geta Kroon började som student på Berghs i början av 90-talet. Sedan dess har hon varit verksam inom skolan som allt från lärarassistent, fadder, handledare och kursansvarig.

Hej Geta! Vad har varit den största utmaningen rent jobbmässigt under coronapandemin?

– Den största utmaningen under coronapandemin har varit att hitta sätt att genomföra min och min kollega Martin Nordlinders idé om varumärkes- och konceptutveckling i workshopformat. Inte alla uppdragsgivare har haft förutsättningar att tänka långsiktigt utan behövt hantera akuta situationer, medan andra har tagit tillfället i akt att verkligen skapa sig den stabila grund som en väl genomtänkt varumärkesplattform utgör. Vårt arbetssätt har förändrats på så sätt att vi har genomfört merparten av våra workshops via Zoom. Ett verktyg som vi lärt oss att hantera även för möten och utbildningar.

Vilka lärdomar har du fått?

– En stor lärdom med att mötas digitalt har varit att allt tar mycket längre tid. Spontana kommentarer och diskussioner där man pratar i munnen på varandra funkar inte riktigt. Var och en får vänta på sin tur, vilket i och för sig är bra och respektfullt, men nackdelen är att det tar tid och tyvärr att vissa drar sig för att vädra sina tankar och idéer.

En annan lärdom är att digitala möten funkar alldeles utmärkt när man har en etablerad relation men är tuffare när man ska bygga nya relationer och lära känna varandra digitalt. Man missar det som händer ”i rummet” och det blir svårare att läsa mellan raderna.

Hur håller du jobbmotivationen uppe i krävande tider som dessa?

– Jag har hållit motivationen uppe genom att jag om min kollega Martin faktiskt har träffats i stort sätt varje dag på vårt kontor. Och inte minst tack vare att vi fick in ett par stora uppdrag under våren. Att få jobba med det och de man verkligen gillar även under tuffa tider är en ynnest.

Här hittar du fler artiklar i denna artikelserie.