Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Vikten av att ta dig tid att lära känna din målgrupp

mg

Camilla Bolin är kursansvarig för Berghs grundläggande distanskurs i marknads­föring. Här berättar hon om vikten av att addera värde för kunder i stället för att pracka på dem en produkt, och ger förslag på hur du kommer igång med relationsmarknadsföring.

I sin kurs Marknads­föring Start hjälper Camilla Bolin dig som vill vara med och bygga framtidens marknad och jobba fram strategier för produkter, tjänster och företag att komma igång.

Hej Camilla! Att skapa och vårda kundrelationer låter möjligen enklare än vad det är, och det är ett viktigt uppdrag som alla företag har. Har du några tips på hur man kan komma igång med relationsbyggande marknads­föring?

I alla delar av ett företag är det viktigt att veta för vem man producerar sina produkter och/eller tjänster. Med den insikten blir det lättare att vara relevant i sin affärsutveckling, kommunikation och val av medier. När det handlar om relationsbyggande marknads­föring gäller det att lära känna människorna i kundföretaget för att kunna ha en värdefull dialog. Genom att bli en person som representerar företaget så skapar det också en tightare relation mellan företagen vilket leder till ökad lojalitet. Det finns många exempel på den mänskliga relationens värde inom marknadsföringen!

Idag pratar man mycket om att företag ska "addera värde för mottagaren" i stället för att "pusha ut sina produkter" - kan du ge exempel på hur det kan se ut?

Idag arbetar många varumärken för att skapa intresse och lojalitet för sina produkter eller tjänster genom att också ta ställning i omvärldsfrågor. Som exempel på detta har vi bland annat Björn Borg som tagit tydlig ställning för lika rättigheter för homosexuella och emot våldet i spelindustrin. Ett annat exempel på detta är Always som jobbar för jämlikhet mellan könen genom sin kampanj #LikeAGirl

Varför är det viktigt att ha koll på sin målgrupp?

Genom att veta vem som faktiskt använder produkten/tjänsten blir det möjligt att också anpassa sin genomgående paketering (förpackningsdesign, kommunikation, mediakanaler och kundservice) för just dessa personer.

Vem riktar sig din kurs mot?

Kursen är en bra ingång för dig som vill börja jobba med marknads­föring! Gillar du att sätta kunden i centrum och påverka hur företagets erbjudande matchar kundens behov så har du hamnat rätt! Om du vill vara med och bygga framtidens marknad och jobba fram strategier för produkter, tjänster och företag så är vår marknadsföringskurs ett bra första steg.

Låter det här intressant och vill du ta del av fler tips och lärdomar från Camilla?

Missa då inte tillfället att anmäla dig till hennes distanskurs Marknads­föring - Start på Berghs.