Daresay har ett teamwork kit

På byrån Daresay har de ett verktyg för att ge bättre feedback

På byrån Daresay tar de feedback ett steg längre, de har rutiner och system för att medarbetarna regelbundet ska ge varandra feedback och de bjuder även in kunderna i loopen. Daniel Eriksson och Andrea Norell berättar om sitt Teamwork Kit och vad det resulterat i. Här kan du ladda hem Teamwork Kit: https://bit.ly/2RW8fQq