Beslutsmall för kunder

Ge tydlig feedback i skarpa uppdrag med Karins mall (1,58 min)

Syfte: Genom tydlig mall för bedömning blir kundens feedback bättre
Tid: 20 minuter

Med hjälp av en beslutsmatris som väger in koncept, utförande, presentation och process, kan uppdragsgivaren lättare välja vilket av elevernas arbeten som är det bästa. Creative Director Karin Peterson från Sveriges Radio (tidigare TV4 och Chimney) visar hur hon gör en tydlig mall till kunden när de ska utvärdera studenternas presentation. Det gör det lättare att ge relevant feedback.