Tre sätt att lära ut/lära in

Dr Jacob Kimvall berättar om tre typer av lärande (1,16 min)

Syfte: planera lärandet och lär dig om tre lärosätt
Tid: I planeringen

Lärandet kan delas upp i tre steg: Epistene – lärande genom reflektion av erfarenheter. Techne – lärande genom praktiska övningar och dialog. Doxa – lärande genom att utnyttja det vi redan vet, får förförståelse. Dr Jacob Kimvall tänker alltid att få med olika typer av lärande och kunskap när han designar sin kurs.