Stå för DIN feedback

Emil har en viktig poäng

Emil Vasseur studerar till copywriter på Berghs AC program. Han poängterar vikten av att du som ger feedback måste stå för vad du säger.