Berghs Advisory Board

Uppgiften för Berghs Advisory Board är att bidra till att Berghs utbildningar och kurser stödjer rätt kompetens för framtiden. Viktigt är att anpassa kunskap till behoven som finns just nu. Att vara relevant och säkerställa kompetens, inte bara erbjuda kunskap. Vi har ett Advisory Board för hela Berghs, där vi med blandad erfarenhet har kreativa diskussioner kring utmaningar, kompetens och samverkan.

Tiden nu handlar om stora omställningar. Det finns ett kunskaps- och förståelsegap angående vad digitaliseringen innebär, utmaningar med att formulera tydliga mål och brist på struktur för att kontinuerligt uppdatera kompetens. Ett nyckelord för Berghs framöver kommer att vara “Creative Innovation”. Kommunikation som bidrar till att hitta innovativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Vi tror på integration mellan studenterna, utbildningar, ämnen, näringslivet, byråer, entreprenörer och företag. Vi behöver förbereda varje individ med ett processtänk som gör att de kan klara av att följa med i en tid av snabba förändringar – förbereda ännu mer för imorgon än idag.
Vårt Advisory Board bidrar till att säkerställa att Berghs är en hub för innovativa idéer, reflektion och kunskap såväl fysiskt som digital.

Berghs Advisory Board 2020:

Från Berghs: Camilla Wallander (VD), Linn Tornerhielm (chef kursverksamheten), Patrik Hambraeus (Learning Developer), Maxime Jonsson (operativ projektledare) och Teodor Hässler (Berghs Communications). Programansvariga: Pål Pettersson (CD), Rosalin Gustafsson (SK, PR), Rikard Linder (AC), Marie Alani (international studies). Personer från Berghs kommer variera för varje gång.