Artiklar

Vad gör en Urban Designer?

Vad gör egentligen en Urban Designer? Vem kan bli Urban Designer och hur blir man det? Vi guidar dig kring det du behöver veta om yrkesrollen.

Vad gör en Urban Designer?

En Urban Designer har en kreativ och problemlösande roll i arbetet med att utforma och förbättra miljöer. Det kan vara allt ifrån arbete med att skapa en ny mötesplats, planera grönområden och offentliga platser till att hantera trafikflöden eller skapa en socialt hållbar stadsdel. 

Varför vill man bli en Urban Designer?

Att bli Urban Designer ger möjligheten att påverka och förbättra stadsmiljöer där människor lever och arbetar. Det är en spännande karriär för dem som brinner för att utveckla mer hållbara städer, samtidigt som att få utlopp för sin kreativitet och passion för design. 

Hur kan ett samarbete se ut mellan en Urban Designer och andra roller inom samhällsplanering?

Urban Designers samarbetar ofta med stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter, kommunikatörer, affärsutvecklare och andra experter inom samhällsplanering. Att hitta smarta metoder och ha förmågan att facilitera processer.. Genom nära samarbeten kan man utforma helhetslösningar kopplat till olika aspekter, av exempelvis stadsmiljön.

Hur integrerar man hållbarhet på bästa sätt när man stadsplanerar?

Hållbarhet är centralt. Några olika sätt att integrera hållbarhet är att fokusera på grönområden, energieffektivitet, mobilitet, återvinning och nya sätt att minska klimatpåverkan. Lika viktigt är social hållbarhet, att involvera människor som bor, lever och arbetar på de platser som utvecklas. Att ta hänsyn till deras behov och önskemål för att skapa livskvalitet.

Vem passar som Urban Designer?

Det gör personer som är nyfikna, kreativa men också noggranna, har ett brinnande intresse för att utforska och förstå hur städer fungerar samt hur de kan förbättras är avgörande. I rollen kombineras kreativitet, analytiskt tänkande och praktisk erfarenhet. Urban Design är sällan en solo-uppgift. Att kunna kommunicera idéer och arbeta effektivt i team är avgörande.

Hur blir jag en Urban Designer?

Det krävs vanligtvis en utbildning inom arkitektur, stadsplanering eller en liknande disciplin. Att studera på Berghs kan vara en startpunkt för att börja bygga upp den nödvändiga kunskapen eller så kan utbildningen vara en påbyggnad efter en tidigare utbildning. Berghs heltidsprogram utgår från det mänskliga perspektivet genom hela problemlösningsprocessen kopplat till enbart yrkesverksamma lärare, aktuella case och praktik finns möjligheten att accelerera kunskap. Ansökningen till Urban Designer öppnar i januari 2024 och utbildningen börjar i augusti. 

*Bild av Daniel Rosquist