Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Action for Innovation - två intensiva dagar i London

Under två intensiva dygn i London fokuserar Berghs intensivkurs Acton for Innovation på processtänk och innovation. Dagarna fylls av möten, kreativa workshops och innovativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Välkommen att följa med till London och Action for Innovation, nästa omgång går av stapeln den 26-27 januari.

November 16, 2016

Action for Innovation är en intensivkurs där vi använder staden på ett aktivt sätt och guidas genom det kreativa meckat Shoreditch i östra London. För att skapa dynamik förflyttas kursdeltagarna mellan hotellobbys, co-working spaces, byråer och restauranger. Vid det första kurstillfället besökte gruppen fem olika företag som alla arbetar med innovation och kommunikation, och fick därefter genomföra workshops i linje med de nya kunskaperna. Kursansvariga och föreläsare var Joe Coppard och Fredrik Heghammar, Another Tomorrow. De lät gruppen besöka flera nystartade företag istället för traditionella, vilket var ett uppskattat moment för kursdeltagarna.

Kursen följer innovationsmodellen SLING, som bidrar till att få nya metoder att kunna jobba bättre i utvecklingsprocesser och ge kunskap kring ett processtänk som gör det lättare att klara av att följa med i en tid av snabba förändringar - där integration och samverkan krävs i ännu högre grad än någonsin tidigare. Vid det första tillfället anslöt deltagare från bland annat Peak Performance, Nyhetsbolaget, Swedish Sports Confederation, Powel och Sevan.

En av deltagarna var Erika Persson, Advisory Services Director på PWC, som gör en global satsning kring kundupplevelse, digitalisering och innovation.

Erika, du vill öka kunskap om innovationsprocess, bredda ditt kontaktnät och få egen inspiration. Hur tyckte du kursen motsvarade dina förväntningar?

För mig gav Action for Innovation en grym kick framåt vad gäller inspiration kring innovation! Upplägget som varvade besök på relevanta och framgångsrika bolag, med intensiva workshops på innovationsprocessens olika faser gav en perfekt mix av ny kunskap, inspiration och insikt i hur jag kan tackla mina utmaningar.

Hur fungerade kursen på plats i London?

Jag tycker att kursansvariga Fredrik och Joe agerade fantastiska 'curators' och vävde dessutom in utmanande inspirationsföreläsningar som satte framtid och innovation på sin spets.

Action for innovation i London!

Under två intensiva dagar i London kommer vi att möta ett urval av företag, byråer och start-ups som drivs av innovation. Vi samtalar, lär genom att testa nya arbetssätt. Det blir en ”hands on experience” med energi för att kunna utveckla både varumärke och accelerera förändring.

Fredrik Heghammar, Joe Coppard

Läs mer och sök

Deltog gjorde också Berghs VD Camilla Wallander som bor i London för att utveckla Berghs internationella strategi, och som också bidragit till att utveckla det nya kursformatet Action for Innovation i London.

Camilla, vad var mest givande enligt dig?

Kursen var inspirerande, gav tillfällen för riktigt bra nätverkande och jag älskar att få röra på mig med tid att prata mellan varje moment. De moment som gav mest nytta och var uppskattade var den sk “discovery-fasen” där vi utforskade möjligheter och testfasen där innovativa idéer och koncept testades mot målgruppen med skarpt verktyg.

Vad kommer ni att göra om till nästa kurstillfälle den 26-27 januari?

Bra feedback från en av deltagarna var: “Kör SLING på kursen och ta den till nästa nivå”. Det ska vi! Vi fick fint betyg från engagerade deltagare, och de tog sig också tid att vägleda oss att utveckla kursen. Vi kommer tillgängliggöra Sling-modellen och de olika övningarna på ett bättre sätt under kursen, det blir mer tid för workshops, övningar och reflektion efteråt för att konkretisera intrycken. För att få ännu mer dynamik och vassare erfarenhetsutbyte kommer varje deltagare spela in en kort video (med sin mobilkamera) för att presentera sig själv och sitt företags utmaning innan kursen sätter igång.

Nu efter kursen, vad vill du börja agera på?

Vi vet att själva kursen bara är en liten del av hur man verkligen får nytta av ny kunskap. Först gäller det att sätta ett tydligt mål för sig själv, efteråt ta tid att summera och reflektera kring det man lärt och snabbt börja agera på ny kunskap. Vi skräddarsyr en utbildning i processledning internt direkt nu i december för att få fler att nyttja varierande metodik i sitt projekt- och processarbete. Nästa år inför vi “hackdays”, och vi ska tydliggöra en princip för hur mycket vi investerar i helt nya affärer.

London_map_berghs

Företagen kommer variera från kurs till kurs, och här är ett exempel på de företag som deltog i första omgången av Action for Innovation:

1, Discovery: Protein “Protein helps brands to understand and connect with influentic audience”. Trend- och researchbyrå som arbetar efter devisen att data inte är allt och att observera ett beteende är mer givande än en enkätundersökning.

2, Ideation: It’s Nice that + INT Works “Adventurous and meaningful creativity for brands”.

Kreativ byrå som tillsammans med sin webbplats “It’s Nice That” skapar och kurerar innehåll baserat på kreativ innovation i olika former.

3, Prototyping: Rehab Studio “A creative technology company”. En byrå kombinerat med techföretag som arbetar med concept, prototyp och digital marknadsföring med hjälp av en egen process de kallar Triage (learn, concept, test, iterate, launch).

4, Testing: One Pulse “Connect with, question, and understand people in a heartbeat”

Undersökningsföretag som ger företag möjligheten att genomföra undersökningar snabbt och enkelt via en enkelt verktyg och app.

5, Launcing: We are Hive “Working with global brands and startups to take new digital products and services to market” Integregrad byrå som arbetar med samtliga delar i en produktlansering. Hive sysslar inte bara med tech, design eller start-ups, de sysslar med allt.

London_berghs_shoreditch