Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Ann Westfelt avslöjar hur du blir en duktig strategisk projektledare

Berghs, trappa och uppehållsrum.

Ann Westfelt kan ledarskap och strategisk projektledning. Hon har jobbat med marknadsföring i många år, på olika företag och i olika positioner. Här ger hon tips om hur man blir en bra strategisk projektledare.

Ann Westfelt har bland annat varit produktchef på Apple, rektor på Masters of Media och Head of Lean Northern Europe för Ving/Thomas Cook. Hon har lång erfarenhet av att föreläsa på Berghs och är kursansvarig för Berghs distanskurs Projektledning och Berghs dagkurs Strategisk projektledning.

Hur är man en bra strategisk projektledare?

  • Strategi: att planera väl och hela tiden ha en färdig målbild över vilket resultat man vill uppnå. Då kan man se förbi misstag och lägga upp planer för hur man bäst tar sig dit med de medel man har tillgängliga.
  • Klokskap: att säga nej oftare, att tänka igenom konsekvenser innan man säger ja, att låta andra glänsa och lyfta när det behövs, och att med ett lugn gå in och LEDA när det behövs. Stryk ordet kontrollera. En projektledare ska leda.
  • Erfarenhet: Det skaffar man sig genom att reflektera över händelser och nästa gång göra det ännu bättre. Ta inte allt för personligt. Se helheten.
  • Mod: Att våga utmana både sig själv och andra. Att våga ta konflikter direkt, och lösa dem på ett klokt sätt. Att våga säga till en kund/sin byrå att det klokaste är att de går tillbaka och gör sin strategiska hemläxa.
  • Engagemang: Att ha ett personligt engagemang som är långt större än projektet i sig.

Kan du berätta mer om någon som har lyckats bra i sin projektledning och varför du tror att de lyckats?

Två unga killar, 19 och 20 år, har med inga pengar, få kontakter och ringa erfarenhet lyckats lansera sina egendesignade armband i sina topp 3 önskebutiker. De har lyckats genom:

  • Strategi: De har haft klart för sig vad de vill. Strategier hur de ska nå dit har de löst under vägen.
  • Klokskap: Varje detalj har diskuterats och förberetts. De har reflekterat över sina egna brister och vänt dem till sina fördelar genom att tänka till och vara förberedda – både på reaktioner och eventuella frågeställningar.
  • Erfarenhet: De har skaffat sig erfarenhet genom att våga kontakta duktiga människor, reflekterat över detaljer och satt ihop sin egen helhet.
  • Mod: De har modet att våga tänka stort, men inte tagit kontakt innan de gjort sin egen strategiska hemläxa. De har också modet att tänka annorlunda och vågar stå för sina genomtänkta åsikter.
  • Engagemang: Deras engagemang ligger i att göra så bra produkter som möjligt. Inte att de själva ska synas. De ser sig som ett team där ingen är viktigare än den andre.
En strategisk och en mer operativ projektledare, hur skiljer deras roller och hur kan de jobba mer effektivt tillsammans i projekt?
– Den strategiske projektledaren – både på köparsidan och byråsidan, har en viktig roll i att både syna och förstärka interna strategier. Se till att affärsstrategi samverkar med marknadsstrategi. Att de medieval man gör är rätt utifrån väl genomtänkta beslut. Att pilen mot företagets framtid är tydlig. Den operativa projektledaren, eller produktionsledaren som man även kallas. Har en viktig uppgift i att realisera projekten och se till att produktionsteamet levererar i enlighet med satta strategier. Här hittar du kompetenta ledare.
– När dessa två samverkar optimalt, har man ofta kört ett par projekt tillsammans och har en bra kommunikation mellan sig och satt tydliga ramar var dess ansvar börjar och slutar. Man litar på varandras förmåga att lösa frågor på sitt sätt för projektets bästa, och man stöttar varandra när det kör ihop sig. Man har samma målbild som är större än projektet i sig.

Nyfiken på att läsa någon av Anns kurser?

Läs mer och ansök till distanskursen i projektledning här! 
Läs mer och ansök till dagkursen Strategisk projektledning här!