Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs startar pedagogiskt råd

Berghs pedagogiska råd

I sin strävan att fortsätta vara en skola i framkant inom kommunikation, innovation och design startar Berghs ett pedagogiskt råd i höst. Målet är att ge alla Berghs lärare insikt i Berghs unika pedagogik samt höja den pedagogiska nivån inom samtliga kurser, från heltidsprogram till kurser.

November 17, 2016

Rådet ska höja den pedagogiska nivån

Berghs har i flera år fått utmärkningen School of the Year vid Cannes Future Lions. Det beror på flera faktorer. Den främsta av dem är att Berghs studenter håller en hög nivå när det gäller innovation och design. Berghs strävan är att ständigt sporra studenter till att skapa kommunikation i världsklass och för det krävs en pedagogik och metodik som är i framkant. I Berghs metodik ingår att kontinuerligt hitta de bästa lärarna från branschen och att arbeta med verklighetsnära case som speglar det som händer i det snabbrörliga kommunikationslandskapet. På Berghs finns en kultur där vi kontinuerligt lär oss genom att göra, vi understryker vikten av att våga misslyckas och tar vidare lärdomarna till nästa projekt. Vi kallar det action-based learning.

Under hösten 2016 tar Berghs ett steg till. I syfte att förbättra och förtydliga Berghs metodik och pedagogik inom alla utbildningsnivåer och format, startas ett Pedagogiskt råd. Målet är att ge alla lärare på Berghs insikt i hur Berghs pedagogik fungerar och att det Pedagogiska rådet ska bidra till att höja den pedagogiska nivån på alla Berghs kurser, från heltid till format som endagskurser, dagkurser, intensivkurser, kvällskurser och distanskurser.

Därför måste vi alltid värdera samverkan framför tentor

Som en del av tävlingen OneShow arrangeras Creative Summit, där Berghs Christopher Waldekrantz var på plats och delar här med sig av sina spaningar. Det stod tydligt att Berghs pedagogik med fokus på "action based learning" är en framgångsfaktor internationellt.

Christopher Waldekrantz

Läs Christophers spaning här!

Rådet samlas under två års tid

– För mig är det pedagogiska rådet en tydlig satsning på kvalitet från Berghs sida. Vi vet att vi måste ständigt arbeta med förbättring av HUR och VAD vi lär ut, säger Patrik Hambraeus, Learning Developer på Berghs som leder arbetet.

Pedagogiska rådet ska under två års tid samlas flera gånger per termin. Under träffarna kommer rådet återkoppla vad de kommit fram till genom seminarier för Berghs många gästlärare och personal, de ska arbeta fram en ”best practice” när det gäller allt från kursplanering, lektionsupplägg och verktyg. Första steget är att förtydliga och fördjupa sig i den pedagogik som gjort Berghs framgångsrik i många år.

Pedagogiska rådet 2016/17:

I rådet sitter några av Berghs mest meriterade lärare som undervisar på heltid, online och på kvälls/dagkurser.

  • Anna Laurin, Strategist and Planner at Mockup. Kom i år (2016) ut med boken Bästa Modellen och har undervisat på Berghs i många år.
  • Anders Örtegren, Creative at Örtegrens Kreativa AB, utbildad på Berghs, och uppskattad lärare i Grafisk Design, både på heltid, kvällskurser och online.
  • Anna Almberg, Föreläsare, ett ess inom intern kommunikation, konstnär, coach, VD at Anna Almberg AB. Grundare av nätverket Idémera.
  • Joakim Thulin, Head of Strategic Insight at Berghs School of Communication

Dessutom är Charlotta Rydholm, Facilitator Collaborative Learning at Media Evolution med som adjungerad medlem och delar Anna Laurins stol.

Vill du veta mer om Berghs pedagogiska råd? Kontakta Patrik Hambraeus, Learning Developer på Berghs School of Communication.