Den här artikeln är inaktuell (eller gammal).  Här är Berghs aktuella kursutbud!

Så undviker du att individen försvinner i ett moln av data

crowd_people

I en tid då allt fler drabbas av "programmatic-blindhet" är det viktigt att fokusera på konsumentbeteende och kundbehov. I sin kurs Marknads­kommunikation hjälper Calle Peyron deltagarna att förena det beprövade med det nya och att tänka både analogt och digitalt, människa och teknik. Han kallar det för Marknadsföring 3.0.

Skrivet av Berghs School of Communication
Augusti 15, 2017

Hej Calle, berätta lite om din tid som kursansvarig för Berghs kvällskurs i Marknadskommunikation!

Den här kursen har varit en fantastisk resa. Jag har träffat så många energigivande och kloka deltagare på kursen. Som ger av sig själva, sina erfarenheter och tankar. Och det är en klar sidoeffekt, kanske t.o.m en huvudeffekt – att deltagarna delar med sig och lär av varandra. Och jag lär mig av dem. Det är en gåva och ett privilegium att få se andra att inspireras och utvecklas av det vi kan erbjuda.

Vad lär man sig egentligen i din kurs?

Vi försöker förena det beprövade med det nya. Tänka både analogt och digitalt, både människa och teknik. Jag vill att mina kursdeltagare ska känna sig säkra i sin roll när de kommer tillbaka till kontoret. Och då måste man både behärska vetenskapligt bevisade och testade tekniker för effektiv marknads­kommunikation och samtidigt vara modig nog att testa sig fram i alla nya möjligheter som finns. Vi utgår ifrån riktiga företag, men omvandlar dem till ”praktikfall”. Deltagarna granskar dem under lupp och ger sina egna förslag till bättre kommunikation och marknadsföringsåtgärder.

Förutom du själv, som är kursansvarig, vilka lärare undervisar på kursen?

Lärarna och föreläsarna har en bredd och djup med sig in i lektionssalen: Vi har en expert inom market research, Peter Callius från Kantar/Sifo. Vi har Sigge Birkenfalk, doktor i ekonomi vid handelshögskolan i Helsingfors, som lär oss allt om mellanmänsklig påverkan. Vi pratar digital kommunikation med Monica Elgemark, marknadschefen på Nordnet, och vi har en mycket duktig PR-expert, Karolina Moberg med oss, bland annat. Alla lärare och föreläsare delar med sig av sina erfarenheter och ger konkreta tips om hur deltagarna kan planera och utveckla sin egen marknads­kommunikation.

Vem passar kursen för?

De som valt att gå kursen har ofta arbetat några år med marknadsföring, försäljning eller kommunikation. Oftast individer med en viss personlig mognad. Oavsett om man är 25 eller 55. Så därför har det blivit spännande höjd i diskussionerna. Och alla har tillfört sin syn och tankar kring ämnet. En vanlig bakgrund för många kursdeltagare är marknadsassistent, produktchef, marknadskoordinator, kommunikatör, projektledare, säljare, m.fl. men även en och annan jurist, egenföretagare, designer, kommunikations­chef, brand manager eller politiker. En brokig härlig mångfald med de gemensamt att de är nyfikna, vill utvecklas och gå vidare. Precis som jag.

Din kurs är en av de kurser som har rullat längst men ständigt lockat många deltagare och alltid är lika aktuell. Hur skulle du beskriva att kursen förändrats under de år som du varit kursansvarig?

Den digitala aspekten har integrerats mer och vi har komprimerat formatet för att deltagarna snabbare ska kunna gå i mål.

Marknads­kommunikation kvällskurs

Här ligger fokus på att ge dig grunderna inom ett lyckat kommunikationsarbete med verktygen strategi, koncept, PR och content.

Ansök!

Har marknadskommunikationens roll förändrats enligt dig? Hur?

När jag var marknadschef så var det enklare att skapa kommunikationseffekter. Idag är det mer komplext, fragmenterat och svårmätt. Den största förändringen tycker jag ligger i att kommunikationen är demokratisk, att ett startup-bolag med små resurser har samma möjligheter och verktyg att påverka och få kommunikationseffekt som multisar med stora budgetar. Men man måste ha gjort hemläxan först. En färsk undersökning från Storbritannien visade att marknadsförare idag har blivit allt sämre på att förstå konsumentbeteende och kundbehov. Individen försvinner i ett moln av data. Jag kallar det för Programmatic-blindhet.

På vilket sätt ska man förhålla sig annorlunda till marknads­kommunikation idag jämfört med för tre år sedan?

Idag har vi snart gått ett helt varv och kommit tillbaka till massmarknadsföring 3.0. Med stora datamängder (Big Data) och metastudier (Binet & Field, Byron Sharp mfl) kan man nu konstatera att varumärkesbyggande faktiskt fordrar räckvidd och repetition för att lyckas. Det räcker inte med enbart bra content på sociala medier, du måste nå ut till alla i din produktkategori. SEO, SEM i kombination med traditionella räckviddsmedier som TV och radio kommer bli allt viktigare för B2C-varumärken. Här har alla inte vaknat. Så där kommer våra kursdeltagare ligga i framkant.

Kan du dela med dig av tre exempel på företag som du tycker har skapat bra marknads­kommunikation?

Ett exempel på kommunikation som utnyttjar emotionella element och knyter kundinsikter till varumärkets löfte är Momondo. En bra strategi i grunden, dessutom ett snyggt hantverk.

Ett mycket framgångsrikt exempel är Zeta (olivolja) som använt sig av nästan alla principer vi lär ut på kursen och fått fantastiskt genomslag både i termer av kommunikationseffekter och tillväxt.

Ett tredje exempel visar på hur viktigt det är med en bra idé och en genomtänkt strategi och, att det faktiskt inte behöver kosta något alls, ingenting, att nå ut och få genomslag. Curators of Sweden från Svenska institutet och Visit Sweden:

https://www.youtube.com/watch?v=d3e7_NJznNY

Läs mer om Calle Peyron & hans kurs Marknadskommunikation