Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Josefin fick en helhetsförståelse för marknadsföring på Berghs

Josefin.Taubert

Josefin Taubert är Innovation and Commercialisation Manager på Stora Enso. Hösten 2020 läste hon kursen Strategisk marknadsföring på Berghs. Här berättar Josefin om detta och vad hon och hennes team jobbar med.

Skrivet av Anette Hamel
Januari 21, 2021

Hej Josefin! Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag jobbar sedan åtta år tillbaka för Stora Enso med att ta fram nya träbaserade innovationer. Jag har en något varierande bakgrund. Jag har utbildat mig till ingenjör vid Helsingfors Tekniska Universitet, numera Aalto universitetet, men studerade även arbetspsykologi vid sidan av. Jag kom in som forskare på Stora Enso och arbetade först med det några år. Sedan bytte jag spår till innovationsprocesser, det vill säga hur ska vi arbeta med en idé för att säkerställa att den går vidare och i slutändan kan kommersialiseras. Sedan 2020 är mitt fokus just denna kommersialisering av våra fantastiska innovationsprodukter och där är en grundförståelse för marknadsföringsteori viktig, om inte annat så för att ha gemensamma referensramar med kolleger som har studerat just marknadsföring.

Vilken kurs har du gått på Berghs och varför valde du denna?

– Jag valde att gå kursen Strategisk marknadsföring för att skapa mig en helhetsförståelse för marknadsföring, för tankesättet och terminologin. Jag ville även få stöd för hur vi ska arbeta med marknadsföring med våra team som till största del består av väldigt tekniskt kunniga personer som inte har särdeles mycket erfarenhet från området.

Vad har du fått med dig från utbildningen?

– Det viktigaste utbytet för mig i samband med kursen var diskussionerna med övriga deltagare. Lärarna hade många exempel att dela med sig av och hade ett reflekterande undervisningssätt. Det var inte svart eller vitt, utan olika sätt att se på saker. Den mest värdefulla diskussionen för mig handlade om funktionella målgrupper och om hur människan endast kan nås av budskap som hen har förutsättningar att ta in. Det kändes så självklart det som läraren presenterade, men samtidigt som något som vi i de projekt jag arbetar med inte nödvändigtvis har tagit in. Jag fick konkreta exempel på hur jag kunde förklara ämnet för mina kollegor så att vi sedan kunde börja arbeta utifrån detta.

Hur kan en dag på ditt jobb se ut?

– I mitt arbete håller vi som bäst på att bygga upp hela marknadssidan. Jag arbetar på ett innovationscenter som är ca fem år gammalt. Inledningsvis hade vi en inriktning på forskning och tidig innovation, men i takt med att våra projekt nått längre behöver vi skifta fokus från teknisk utveckling till hur vi ska gå tillväga för att verkligen sälja våra produkter. Mycket handlar om att jobba tillsammans med våra team och ställa frågor för få en helhetsbild av vad det egentligen är vi erbjuder kund. En utmaning är att greppa hur även vi som säljer B2B-produkter tidigt i värdekedjan behöver förstå känslomässiga behov och rädslor hos kunden. En annan är att identifiera vem i värdekedjan vi egentligen behöver påverka, det är kanske inte vår direkta kund.

Vilken kurs passar dig?

På Berghs erbjuder vi ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Vi har både kurser på plats i våra lokaler och på distans.

5 tips för att hitta rätt kurs

Hur har du fått användning av det du lärde dig?

– Parallellt med kursen arbetade vi i min innovationsorganisation med marknadsplaner för åtta olika projekt, så kursen var ett oerhört stöd i att klargöra vad som verkligen var viktigt i samband med den processen. För mig personligen klargjorde kursen vidden av vad vi avser med marknadsföring, tidigare har min uppfattning om marknadsföring snarast innefattat marknadsföringsaktiviteter, inte att marknadsavdelningen är en strategisk affärspartner. Den insikten gjorde också marknadsföringsområdet mycket mer intressant för mig.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är helt klart att jag får arbeta på ett företag där vi verkligen fokuserar på framtiden genom att ersätta fossilbaserade material med förnybara lösningar. Jag är stolt över de målsättningar vi har lagt upp. I mitt jobb är jag också glad över att arbeta med kollegor som är beredda att vidga sina vyer och lära sig nya saker. Just kontinuerlig utveckling och lärande är en viktig värdering för mig och jag har även anmält mig till en fördjupande marknadsföringskurs för att lära mig mer.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att läsa denna kurs?

– Baserat på min erfarenhet kan jag varmt rekommenderar kursen till en person i motsvarande situation som jag, som har varit i arbetslivet en tid, men kanske inte arbetat direkt med marknadsföring tidigare. Jag upplevde själv att det var en stor fördel att kunna spegla innehållet i kursen till min egen organisation och kontinuerligt reflektera över hur jag kan implementera det för bästa effekt.