Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Gather Festival - En innovationsfestival med fokus på samhällsfrågor

Gather Festival är innovations- och inspirationsfestivalen som för andra året i rad går av stapeln på Nobelberget i Stockholm. Fokus ligger på collaboration, kreativitet och hur vi tillsammans kan lösa samhällsfrågor.

Skrivet av David Lindh
September 14, 2018

Årets festival har fem olika spår: Urban planning & society, Humans & machines, Democracy & power, Media, design & creativity och Money, business & transactions. Festivalen är också uppdelad i Labs (workshops), Conference (föreläsare), Music och Activities. Berghs var på plats för trendspaning och för att sända live under hela torsdagen och fredagen. Nedan följer några spaningar från festivalen.

Berghs Decoded

Berghs andraårsstudenter från programmen Art Director/Copywriter och Communication Design var på plats och skötte Gathers livesändning som körs under hela torsdagen samt fredagen på Twitch. Studenterna har inför Gathers livesändning både byggt en studio, förproducerat material, utfört intervjuer med Keynote-speakers och besökare samt lagt ett innehållsprogram för två dagar. Ett uppskattat och snyggt inslag på festivalen.

Shared Mobility

Under en av festivalens föreläsningar, som hade rubriken "Bursting physical filter bubbles", talade Oslo City Bikes Johan Høgåsen-Hallesby (CTO) om olika sätt de använt data för att kartlägga och försöka jobba mer effektivt med fysisk inkludering. Genom att analysera användardata och ta in perspektiv från målgrupper som inte bara är en majoritet har de lyckats skapa en mer inkluderande cykelkultur i Oslo. Ett exempel på detta är att bland annat namnge cyklar istället för att använda siffror, inte bara med norska namn utan även med polska, då Norge har en stor andel polska invånare. Det pratades också mycket om adaptive transportation och multimodality, där Uber gjort ett jobb i att erbjuda andra sätt att transportera sig på; bil, cykel och scooter.

Norm-creative planning

White arkitekter hade två representanter på plats och pratade om ett väldigt aktuell ämne: Norm-kreativ stadsplanering. Genom att gå från ett user centered- till ett human centered-perspektiv, kan man skapa en mer inkluderande stadsbild. Till exempel så berättades det om ett projekt med syfte att planera offentliga platser för unga tjejer, där arbetsgruppen från början inte hade någon ung tjej med i projektgruppen. Projektgruppen kunde inte förstå varför tjejerna inte ville vistas på de platser som planerats just för dem. Genom att ta in deras perspektiv och ta in två tjejer i 14 års-åldern i projektgruppen fick de nya insikter och en bättre riktning i vad de själva vill ha. Det kan tyckas självklart menar White, men tyvärr är många städer i Sverige planerade för män som är runt 180 cm långa, vilket inte alls representerar de faktiska invånarna.

"A city for all, a city that leaves no one behind" är målet och riktmärket i norm-creative planning, enligt White.

Fixing the future

Katrine Marcal, Jennie Perzon och Karin Lycke pratade alla om ämnet "Fixing the future" men med olika infallsvinklar och perspektiv. Katrine Marcal pratade om det välkända och populistiska uttrycket "The future is female" och djupdök i vad vi menar med det här uttrycket. Är det ett hot? Eller snarare ett faktum? Hon drog en parallel till det omåttligt populära ämnet AI, där det ständigt förs en diskussion i huruvida maskiner kommer att ersätta människan i olika yrkesroller. Idag har vi lyckats ta fram robotar som sköter många historiskt "manliga" jobb, så som matematiker eller programmerare. Vad vi inte än lyckats med är att få en maskin att jobba med och ge uttryck för historiskt "kvinnliga" egenskaper som att vara omhändertagande, intuition och relationer. Detta skulle kunna vara en tolkning av att "The future is female" menar Katrine.

Del av festivalområdet.

Collab-workspace.

The hall.