Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

"Motverka PR-misstag genom insiktsarbete"

Berghsstudenterna Amanda, Theodor, Ida & Stina från klassen Digital Strateg/Kreatör har träffat Anna Johansson, seniorkonsult på Gullers Grupp och kursansvarig för kursen PR Management, för att prata om PR och vikten av att fokusera på strategiskt arbete.

September 15, 2018

Hej Anna! Du är ansvarig för kursen PR Management. Vad lär man sig under den här kursen?

– PR Management ger en fördjupad insikt i hur du skapar förtroende och bygger relationer, oavsett om det rör journalister, kunder, politiska beslutsfattare eller potentiella medarbetare. Du får kunskap och praktisk övning i att planera och arbeta strategiskt med PR i olika delar av verksamheten. En av de saker som brukar vara mest uppskattat är att kursen baseras mycket på case. Man arbetar alltså med sina egna arbetsuppgifter eller andra case, som man själv väljer, säger Anna Johansson

Hur undviker man att göra ett PR-misstag?

– Grunden till att undvika missar är att vara väl förberedd. Därför är insiktsarbete, strategi och planering otroligt viktigt. Lyssna på målgruppen, det är inte du som avsändare som definierar vad som är korrekt, säger Anna.

Har du någon favorit bland alla PR-kampanjer som gjorts?

– En kampanj som verkligen är värd att nämnas är ”The Swedish Number” som Svenska Turistföreningen tog fram ihop med reklambyrån INGO. Kampanjen gjorde global succé och blev en av Sveriges mest belönade PR-kampanjer år 2016. Genom att slå ett telefonnummer kunde du kopplas direkt till en ”random swede” och starta ett samtal. Jag tycker att det är en helt sagolik kampanj. Modig köpare – modig byrå! Är man okänd så måste man skapa triggers på nyfikenhet. Här kan man inte gå trovärdighet, för det finns ingen uppbyggd sådan. Nyfikenheten i att ringa till Sverige resulterar i ett fantastiskt möte mellan människor, säger Anna.

 

– Ett annat bra exempel på fantastisk PR är när Fotografiska ville skapa en diskussion kring Sveriges ojämställda löner. I ett samarbete med byrån Ord & Bild bestämde de sig för att höja priset för män under Internationella kvinnodagen. Det nya priset blev 146,90 kr istället för 130 kr, då män i snitt tjänar 13% mer än kvinnor. Fotografiska meddelade detta genom ett osponsrat inlägg på Facebook som genast fick viralt snurr. Det handlar bara om att väcka en fråga som Fotografiska inte tjänar något på, men de tar tydligt ställning. Så enkelt och så starkt! Det finns många kommersiella företag som utnyttjar tillfället att vara med och delta i en samhällsdebatt. Dock är det alltid svårt när man ställer grupper mot varandra, förklarar Anna. 

Vad är egentligen det viktigaste i att leda ett PR-arbete idag? 

- När jag började i branschen var data svårt att få tag i - nu är det lätt. Det är vanligt att man samlar på sig data men man vet inte vad man ska göra av den. Man kanske gör ungefär som man gjort förut men så ger det inte så mycket nya insikter. Jag vill verkligen betona vikten i att göra sin hemläxa här och verkligen göra ett gediget insiktsarbete baserat på den data man har att tillgå, säger Anna.

Vad är grunden till en lyckad PR-kampanj?

- Det finns ingen riktig praxis på hur man skapar en lyckad kommunikation. Därför blir nyfikenhet, förståelse för din kund och insiktsarbete nyckeln till att lyckas. Min egen spaning är att strategisk improvisation i stor utsträckning kommer att bli vardag inom kommunikation. Strategisk improvisation handlar om att blanda improvisation med ett bestämt regelverk för att kunna anpassa sig till rådande situation. Begreppet myntades av Jesper Falkheimer, professor i Strategisk kommunikation och Katarina Gentzel Sandberg, seniorkonsult på Gullers Grupp. Vi kommer troligtvis se mer och mer av strategisk improvisation, avslutar Anna