Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

PR-studenter tar fram fiktiva lösningar för Vaccinova

Få saker är lika aktuella idag som vaccin. PR-studenterna på Berghs fick i kursen PR projektledning ta fram förslag på kommunikation för företaget Vaccinova. I den här artikeln får vi ett smakprov av studenternas arbeten!

Totalt tog studenterna fram fyra case som vi får ta del utav. Nedan finns studengruppernas casebeskrivningar och tillhörande presentationsfilmer.

Case 1: "Styrkan kommer inifrån"

Inre styrka kan vara något som man i alla fall delvis föds med, men det är framför allt något man bygger upp under livets gång.
Stark blir man inte genom att undvika svårigheter, stark blir man genom att utsättas för svårigheterna och övervinna dem, eller i alla fall hantera dem på ett sätt som känns acceptabelt.

Vi vill att Vaccinova ska ta ställning mot psykisk ohälsa och detta gör vi genom att förebygga fobier för sprutor som uppkommer i tidig ålder.

Barn kan inte övervinna sin rädsla genom logiska resonemang, och föräldrar behöver ett trovärdigt och anpassningsbart alternativ att välja och det är just därför detta är det bästa sättet. Vi vill genomsyra "styrkan kommer inifrån" i den grafiska profilen. Vi vill använda oss av mer färger som gör att Vaccinova sticker ut från alla andra vaccinföretag.

 

Case 2: "Novaljudet"

Våran brief sa åt oss att ta fram en PR-plan för vaccinföretaget VacciNova i syfte att nå ut till så många målgrupper som möjligt och hur de med dess USP kunde sticka ut. Vi valde att rikta in oss på målgruppen "familj och huvudansvarig för vaccinering."

Våran insikt är att de flesta tycker att det är obehagligt att ta sprutor men även att många föräldrar upplever en rädsla och bristande trovärdighet för vaccin på grund av andras negativa upplevelser under eller efter vaccineringstillfället.

Vi skapade ett koncept som grundade sig i att ändra den tonalitet och identitet som VacciNova har idag och tillsammans med uttag, minska oron vid vaccinering.

Vi lanserar Nova-ljudet. Ett ljud framtaget av forskare i ljud, just för att hamna i en ny atmosfär när det kommer till vaccinering. Ett ljud som minskar oron och som ger Vaccinova en ny identitet. VacciNova är Trygga, familjära och moderna. Det självklara valet.

 

Case 3: "Vi finns där andra inte finns"

Vi identifierade VacciNovas USP som att de går emot urbaniseringen och för verksamheten till gles- och landsbygd igen medan de flesta andra företag fokuserar på storstäderna. Vi kom till insikt med att många unga som bor i gles- och landsbygd känner sig utanför och därför tog vi fram konceptet ”Vi finns där andra inte finns”.

VacciNova ska öka folkhälsan utanför städerna genom att främja det lokala. Vårt främsta uttag var att de ska samarbeta med Reko-Ringen Sverige som är likt Farmers Market i USA och har växt mycket och stadigt under de senaste åren. Människor utanför städerna ska kunna vaccinera sig samtidigt som de handlar lokalt producerade råvaror.

Vi valde också att anamma dialekter i vår annonsering för att pusha ännu mer på det lokala och få VacciNova att kännas inkluderande. Samarbeten vi valde att ha med var Svenska Jägareförbundet och Scouterna. Vi fokuserade mycket på att konceptet skulle vara enkelt och görbart.

 

Case 4: "Vaccin är ingen konst"

Ett stort hot mot vaccinbranschen idag stavas fake news, Qanon och antivaxxers. Olika konspirationsteorier gäckar oss i västvärlden likt true crime-genren, samtidigt som vaccinmotståndet kan utgöra verkliga hot mot mänskligheten. Varför tenderar dessa att inte tro på vaccin? Utifrån den frågeställningen landade vi i insikten att sjukdomar som blivit utrotade av vaccin har idag blivit ett abstrakt hot som en välmående befolkning slutat bry sig om.

För att förverkliga vår insikt kom vi fram till konceptet "Vaccin är ingen konst". Vi ville visa upp den aktuella diskursen om vaccin idag, samtidigt som vi ville göra det mer greppbart och konkret. Vi löste uppgiften på ett hyfsat motsägelsefullt sätt, genom abstrakt konst.

Idén gick ut på att gatukonstnärer skulle göra abstrakta tolkningar av sjukdomar som idag är nästintill utrotade tack vare vaccin. Konstverken skulle målas på vaccinklinikens bussar för att utnyttja en ny kommunikationsyta för företaget. Bussarna skulle på så vis agera som en mobil konstutställning under tiden den åkte runt i orterna. Med idén väcker vi uppmärksamhet, nyfikenhet samtidigt som vi sprider kunskap om vaccin.

— Jag är oerhört stolt över studenternas arbete i den här kursen. Från att första dagen se något vettskrämda ut när caset presenterades, till att arbeta fram helt makalösa PR-planer och presentationer där de visade stor förståelse för ett PR-projekt och vad rollen som projektledare har för betydelse. Dom har tagit casepresentationer till en helt ny nivå!" Ellen Westöö, kursansvarig PR Projektledning.