Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

5 växande trender inom UX

Det agila arbetssättet och kraven på snabba leveranser håller UX-rollerna i ständig förändring. Vi har spanat under året efter trender som vi tror kommer ha betydelse för både dig som redan arbetar med UX och för dig som står i startgroparna för en karriär inom området.

1. UX-writing

De olika rollerna inom UX är många, men om man ska välja ut en som bara blir mer och mer efterfrågad är det just UX-writing. Kompetensen att med text guida användaren och ständigt utveckla upplevelsen utifrån både data, SEO och digitala beteenden är viktig. Lorem ipsum får nu tuff konkurrens när UX-writern tas in i ett tidigare stadie i arbetet och blir en del av kärnteamet. Oavsett om det är micro-copy för en CTA eller en alt-text som behövs, så blir UX-writing en viktig kompetens och ännu mer en hygienfaktor framför en bonus för ett UX-team.

2. Mer kontroll åt användaren

Medvetenheten kring hur vi påverkas av digitala upplevelser och framförallt av mobilen har ökat mycket. Vi går inte längre med på att en app får använda platsdata konstant i bakgrunden utan en vettig motivering eller skicka notifikationer varannan timme. Sådana funktioner resulterar ofta i att användaren inte kommer tillbaka. Idag är det vi som vill ha kontroll över våra tjänster och appar istället för tvärtom och en bra tjänst ger användaren verktyg för just det. Det kan vara att låta användaren snooza notifikationer, verktyg för att begränsa tiden appen kan användas eller till och med automatisera vissa kommandon och funktioner så användaren kan effektivisera tiden inom själva tjänsten.

3. Designa för flera enheter

Apple har alltid legat i framkant med att låta olika enheter prata med varandra, särskilt sen Mac OS Catalina där de tog det ytterligare ett steg och gav användare möjligheten att använda en Ipad som extra skärm. En tjänst bör alltid fungera fullt ut på den enheten som den främst är designad för, men kan du ge användaren fler verktyg för att få jobbet gjort är det en möjlighet man bör ta vara på. Så designa självklart för den primära enheten i första hand, men du ska inte vara rädd för att testa vad som händer om en ytterligare en skärm eller en smart klocka kommer in i bilden. Då kanske användarbeteendet ändras helt, och nya dörrar öppnas.

4. Gester framför knappar

Återigen är det Apple som bidragit till nya beteenden som en UX-designer bör ha koll på. Med Iphone X försvann den enda knappen på skärmytan och många undrade hur de ens skulle kunna komma in på telefonen. Användare anpassar sig snabbt och gester introduceras nu i allt högre grad i både appar och tjänster. Ibland måste man förtydliga hur dessa fungerar med hjälp av introduktion, men många gånger är användare smartare än man tror och kan lista ut mycket själva. Så nästa gång du gör en prototyp kan du spara yta på att ta bort en knapp eller två och låta jobbet göras med gester istället.

5. Designa för voice

Voice fortsätter att växa, vilket varje UX-designer bör ha i åtanke. Hur påverkas flödet när du integrerar med voice? Hur ska din användare få feedback på olika kommandon över röst så de kan orientera sig i upplevelsen? Vilket steg i upplevelsen kan förenklas eller till och med tas bort helt med hjälp av ett röstkommando? Detta är bara några av de frågor en UX-designer kommer behöva ställa sig för att ta vara på den här nya tekniken. Adobe XD gav designers möjlighet att använda voice i sitt prototyparbete redan 2018, men även andra aktörer planerar på att integrera detta i sina program. Så börja experimentera och lär dig att hantera voice ur ett UX-perspektiv så snart du kan!