Artiklar

Vad gör en strateg/planner?

Vad sysslar egentligen en strateg med om dagarna? Vem kan bli en riktigt vass strateg och hur blir man det? Och vad är egentligen skillnaden på en strateg och en planner? Låt oss räta ut frågetecknen åt dig!

Vad innebär det att vara en strateg/planner?

Att arbeta som strateg/planner kan innebära lite olika saker beroende på var man jobbar. Strateger finns i många olika former, på en rad olika ställen i samhället. Arbetsbeskrivningarna kan skilja sig åt. Men i stora drag - strategens huvudsakliga ansvar är att identifiera, motivera och planera hur ett specifikt mål kan uppnås. 

Det låter kanske lite luddigt, så låt oss ta ett exempel. Ett ganska vanligt mål är “Vi på företaget X vill öka vår försäljning med 10 %”. Då är det strategens jobb att först göra en analys av läget – varför säljer företaget inte så mycket som de skulle vilja? Hur ser marknaden ut och varför? Vilka är kunderna och vilka är det inte? Och så vidare. För att sen skapa en plan över vad som borde fungera som lösning, baserat på förutsättningarna. 

Strategen ansvarar alltså för att sätta ut riktningen mot målet. Till exempel för kommunikationen, vilket är det vi huvudsakligen fokuserar på här på Berghs. Att underbygga och motivera de val som den riktningen medför, och för att hålla alla inblandade fokuserade under resan gång. 

Vad gör en strateg om dagarna? Var och med vad kan man jobba?
En stor del av strategens tid ägnas åt att verkligen förstå vad grundproblemet som ska lösas är. För att göra det behöver vi i stora drag försöka förstå hur människor och företag fungerar och varför. Därför är research i olika former en central del i strategens vardag: Detektivarbete på nätet, rapportläsning, intervjuer, fokusgrupper, etc.

Strateger håller också i workshops, identifierar insikter, arbetar med rådgivning och utbildar kollegor och kunder om strategiarbete. Ett omväxlande jobb, minst sagt!

Som strateg kan du arbeta på alla sorters byråer, från reklam- och PR- till digitalbyråer, på ett företag, eller i en organisation. Strateger finns – och behövs! – överallt. 

Nyfiken på programmet Strategisk kommunikation?

Strategisk kommunikation är ett ettårigt program för dig som älskar problemlösning och som vill lära dig hur starka varumärken och kommunikationskoncept skapas och förvaltas. Utbildningen passar dig som är nyfiken på människor och omvärlden, och som tycker om att analysera saker och dra slutsatser baserat på det. Vi ägnar oss mycket åt research och att verkligen förstå olika utmaningar på djupet, så att vi som strateger kan komma fram till smarta, kreativa lösningar på riktiga problem.

Till programmet

Vill du jobba som strateg/planner? Vad är skillnaden?
En planner (eller “comms planner”, som är den roll som ofta avses här på Berghs) jobbar i regel i början av något sorts kreativ process, det vill säga med förarbetet till idéer. En strateg behöver inte nödvändigtvis arbeta med en kreativ slutprodukt i åtanke.

Vem passar som strateg/planner?
Är du nyfiken, intresserad av problemlösning och hur människor fungerar, och dessutom har en fallenhet för att göra svåra, invecklade saker lite tydligare och enklare att förstå – då är du sannolikt en framtida strateg.

Vad är roligast med att jobba som strateg/planner?

Problemlösning! Strategiarbete kan verka invecklat vid första anblick, men är ganska enkelt i grund och botten. Det handlar om att lösa utmaningar, och det är ditt jobb att hitta den smartaste/mest effektiva/roligaste/mest oväntade vägen fram till målet. Alla sätt är bra sätt, om de fungerar.  

Vilka utbildningar erbjuder Berghs för den som vill studera strategi?

På Berghs erbjuder vi både heltidsprogram och kortare kurser inom strategi, så här beror det helt på vilka förkunskaper du besitter. Vi erbjuder heltidsprogrammet Strategisk kommunikation som är ett år långt. På kurssidan finns det exempelvis distanskursen Insiktsdriven strategi och kvällskursen Strategisk kommunikation och PR om du föredrar att vara i våra lokaler.