Artiklar

Vad gör en UX/UI-designer?

Vad sysslar en UX/UI-designer med om dagarna? Vad är skillnaden mellan UX och UI design? Varför är behovet av UX/UI-designers på arbetsmarknaden så stor? Låt oss räta ut frågetecknen åt dig!

Vad innebär det att vara en UX/UI-designer?

UX/UI-designer är en sammanslagning av två olika yrkesroller. Man kan beskriva det så att UI-design fokuserar på hur digitala produkter eller tjänster ser ut och fungerar. UX design fokuserar på användarens upplevelse av interaktionen med den. Förenklat är UI (User Interface) en serie av olika visuella komponenter på till exempel en webbplats.  Användaren kan interagera med dem och få information i utbyte. Till exempel en knapp, ett ljud, en symbol, eller en sida. Så fokuset för UI är den visuella vägledningen för användaren av en produkt eller tjänst. UX (User Experience) är nära besläktat och att dra gränsen för vad som omfattas av UX till skillnad från UI kan ibland vara svårt. Många beskrivningar av yrkesroller benämner därför tjänsten som både UX/UI designer. 

UX handlar alltså om en användares interna upplevelse av att interagera med olika element. Det kan vara interaktionen med en webbplats, men det kan också vara interaktionen med en hårfön eller kassan i en mataffär. Men för enkelhetens skull fokuserar vi på upplevelsen när användaren interagerar med en digital produkt. En UX-designer jobbar ofta med frågor som “hur lätt är det att hitta den information man söker på webbplatsen?” Eller "Är det lätt för användaren att göra det vi vill att den ska i den här appen?” En UX-designer vill att interaktionen med produkten ska vara enkel och effektiv för användaren. 

Vad gör en UX/UI-designer om dagarna? Var och med vad kan man jobba?

En UX/UI designer behövs precis överallt där man vill förstå hur människor interagerar med en digital produkt. Men även hur du kan optimera den interaktionen för användarens bekvämlighet - och för affären. Ofta jobbar UX-designern på en digital byrå som tar uppdrag från olika kunder eller som konsult. Man kan även jobba inhouse på ett företag som har ett behov av att kontinuerligt anpassa sin produkt/tjänst efter kunderna eller användarnas upplevelser av till exempel webbplatsen eller appen.   

Nyfiken på programmet Digital Design & Strategy?

Ser du en framtid inom det digitala och har ett stort intresse för människors beteende? Då kanske rollen som UX/UI-designer skulle passa dig. På programmet Digital Design & Strategy hårdtränas du under ett år i användarcentrerad design och lär dig skapa effektiv kommunikation för produkter och tjänster som når fram genom dagens digitala brus.

Till programmet

Vem passar som UX/UI-designer?

Om du intresserar dig för UX-design är du förmodligen intresserad av hur människor fungerar överlag, deras behov och beteenden. En person som är nyfiken och tycker att det är spännande att upptäcka nya vägar för att lösa problem. Det är bra om du trivs med att arbeta i team och med andra människor, eftersom en stor del av arbetet är socialt. Till exempel som att göra användartester, intervjuer, workshops och samarbeta med kunden. 

Vad är roligast med att jobba som UX/UI-designer?

Kombinationen av att arbeta så nära människor; både kunden, utvecklaren, och användaren. Att vara spindeln som binder ihop allt för att möta de behov som en användare har med de förutsättningar som finns i tekniken och från kundens håll. Det är spännande och utmanande att jobba med hypoteser och att testa sina idéer och steg för steg komma närmare en lösning som är riktigt bra

Vilka utbildningar erbjuder Berghs för den som vill studera UX eller UI design?

På Berghs erbjuder vi både heltidsprogram och kortare kurser inom digital design, så här beror det helt på vilka förkunskaper du besitter. Vi erbjuder heltidsprogrammet Digital Design & Strategy som är ett år långt och lägger sitt fokus på just UX och UI design. På kurssidan finns det exempelvis distanskurserna Gränssnittsdesign/UX och UX Product Development.