Sista ansökningsdag är 15 augusti

Content Design

Distans
Professional
  • Konceptutveckling
  • Design
  • Sociala medier

Content Marketing har kommit stort på sistone och påverkar naturligtvis design. Den här kursen vänder sig till dig som idag är formgivare eller AD och vill skaffa dig mer kunskap om Content Design. Här får du lära dig om hur du konsekvent bygger trovärdighet – i många kanaler.

15 sep - 10 nov

Sista ansökningsdag är 15 augusti
Hur:
Distans
Språk:
Svenska
Pris:
28 750 kronor
Plats:
Den här kursen hålls på distans
Kursdatum:
Start online 15 sep 13.00-16.00 Avslut online 11 nov 13.00-16.00
Egna studietimmar:
10 per vecka
Ansök nu

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja.

Om kursen

Det redaktionella berättandet är på stark frammarsch även utanför journalistiken. Allt fler företag inser vikten av att kommunicera med sin målgrupp med hjälp av trovärdigt och relevant innehåll, så kallad Content Marketing.

Avsändaren kan vara allt ifrån en större butikskedja till en ideell organisation – alla har mycket att vinna på att tala till målgruppen med redaktionella verktyg. Här spelar det visuella uttrycket en central roll för hur varumärket uppfattas.

Den här kursen ger dig kunskaper i hur du tar fram en design som bygger trovärdighet och är konsekvent i alla sina uttryck, från det tryckta magasinet till webb-tv-inslag. Under kursens gång arbetar du som kursdeltagare med ett och samma valfria case, detta för att kunna omsätta strategi till design i flera olika kanaler. Fokus ligger på att hitta ett designkoncept som går att förvalta och vidareutveckla i alla kanaler.

Vem är kursen för?

Den här kursen passar dig som idag arbetar som formgivare eller AD – redaktionellt, på byrå eller kommunikationsavdelning, eller som frilans – och vill lära dig mer om Content Design. Kursen kommer med hjälp av konkreta koncept- och designuppgifter lotsa dig fram till ett strategiskt och kanaloberoende arbetssätt.

Kursansvarig

Jenny Gemzell, VD och Art Director på Kate redaktionell design. Jenny arbetar med Content Design och har tagit fram redaktionella designkoncept till allt från organisationer och företag till förlagsdrivna kommersiella magasin och kulturtidskrifter.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om distanskurser på Berghs.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande, grundläggande kunskaper i och tillgång till datorprogrammen InDesign, Photoshop och Illustrator. Du bör också ha en grundutbildning inom typografi och grafisk design. Kursen ges på svenska.

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning, max en A4-sida, av dig själv, i vilken du även motiverar varför du söker just den här kursen, samt en översiktlig sammanställning av utbildningar och arbeten.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
28 750 kronor

Studieavgift exkl. moms
23 000 kronor

Tillkommande kostnader

Kurslitteratur 500 kronor.

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

15 sep - 10 nov

Sista ansökningsdag är 15 augusti
Hur:
Distans
Språk:
Svenska
Pris:
28 750 kronor
Plats:
Den här kursen hålls på distans
Kursdatum:
Start online 15 sep 13.00-16.00 Avslut online 11 nov 13.00-16.00
Egna studietimmar:
10 per vecka
Ansök nu

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja.

Övrig information

För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform där kursstarten sker och genomförs i videokonferens. Kursplan och schema finns i kursen i onlineplattformen.

Det här får du

  • Strategi och innehåll. Vad för redaktionellt material vill användaren ha? Vad i verksamheten är lämpligt att omsätta till redaktionellt berättande?
  • Redaktionellt koncept och designkoncept. Vad är skillnaden och hur gör man?
  • Design för print, mobil och rörliga medier. Hur ska det visuella uttrycket hålla ihop alla kanaler?
  • Att arbeta med designkonceptet i sociala medier och på event.

Att läsa på distans

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår webbaserade utbildningsplattform och bestämmer själv när du löser kursuppgifterna enligt schemalagd inlämning. Genomsnittlig studietid för distanskurser är 10 h/vecka. Du behöver tillgång till en dator med kamera och ljudupptagning.

Du får personlig feedback och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen. Vi arbetar med öppen feedback samt peer-to-peer feedback. Kursstart och kursavslut är på bestämda tidpunkter (se ovan vad som gäller för denna kurs). Kursstart och kursavslut är viktiga kurstillfällen med ämnesintroduktion respektive redovisning av slutarbeten. Videomöten/-föreläsningar filmas och finns tillgängliga under terminen. Du kan genomföra kursen även om du får förhinder att delta i start eller avslut.

Tidigare kursdeltagare

"Kursen har hjälpt mig mycket i mitt jobb. Dels har jag förverkligat flera tankar och idéer från kursen samt att jag tänker på ett helt nytt sätt när jag jobbar med våra befintliga kanaler."
Jessie Karlsson, kommunikatör
Content Design är en intensiv men otroligt givande distanskurs. Eftersom vi jobbade med ett och samma case genom hela kursen kunde man tydligt se hur mitt och andras projekt utvecklades. Det bästa med kursen var att den innefattade så många delar, vi jobbade fram ett kanaloberoende designkoncept som vi testade i print, film, sociala medier, webb och event.