Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

"En bra strategi levererar en idé som landar rakt i magen"

getafront

Margareta "Geta" Kroon kan det här med marknads­föring. Vi pratade med henne om marknadskommunikatörer och strateger, var kan man hitta inspiration och vart är marknadskommunikatörens roll på väg?

Geta Kroon är en riktig Berghsveteran. Hon började som student på Berghs på 90-talet. Sedan dess har hon varit verksam inom skolan som allt från fadder, handledare, föreläsare, kursansvarig och ämnesansvarig för diplomutbildningen Marknads-kommunikation.

Hej Geta, vem är du?

Jag är en före detta Berghsstudent. Jag läste till diplomerad marknadsekonom med inriktning marknads­kommunikation och sedan dess har jag varit fadder, lärarassistent, handledare för examensprojekt, programansvarig, kursansvarig och föreläst både här och där inom Berghs alla utbildningar. Idag är jag kursansvarig för Strategisk marknads­föring på dagtid och Marknads­föring Start på kvällstid. Jag är även ansvarig för flera kurser inom varumärkes- och kommunikations­strategi på diplomutbildningarna och gör en del skräddarsydda utbildningar för Berghs.

Det har varit, och är, en himla massa Berghs vilket är utvecklande och väldigt roligt. Vid sidan av det har jag jobbat i 15 år – sammanfattningsvis som marknadschef på kundsidan. Sedan snart nio år tillbaka jobbar jag som konsult med varumärkes- och konceptutveckling. Som person är jag nyfiken och frågar ofta likt en femåring: varför då, hur då, hur tänker du då, varför? Det är en Berghsanda jag är fostrad i, att alltid ställa följdfrågor. Jag är intresserad av människor och vilka motiv som driver oss.

Varför tror du att det har blivit så mycket Berghs för din del?

För att jag hela tiden lär mig nytt och utvecklas, både i hur jag själv ser på påverkan, pedagogik, kommunikation och varumärken och hur jag tar in den genom omgivningen och människor jag möter. Berghs är en fantastisk miljö att vara i, som ett stort växthus.

Hur skiljer sig Berghs idag från nittiotalet, när du först kom i kontakt med skolan?

Idag är det mycket större än när jag gick här. Vad gäller skillnader är det inom det tekniska som det märks tydligast. När jag pluggade gjorde vi inga casefilmer, det fanns ett par datorer på skolan, men det var böcker, kompendier och over head som gällde. I övrigt är mycket sig likt, kommunikation är fortfarande kommunikation och det är ju den röda tråden, nu som då. Det är också det är det jag själv är mest intresserad av. Vad som möjliggör kommunikation, hur man förflyttar människor, får dem att ändra attityder och beteenden och ger dem mer kunskap.

Berätta lite mer om dina tankar kring inspiration ur en marknadskommunikatörs eller strategs perspektiv?

Det finns ibland en felaktig syn på strategen som en tråkig och fyrkantig typ som finns där för att styra och begränsa kreatören, men jag hävdar att det ska vara precis tvärtom. Vi ska skapa ett så stort utrymme som det bara går för den kreativa processen. Det gäller för oss att ge ett stort kreativt utrymme utan att göra avkall på relevansen. Om vi inte lyckas ta fram inspirerande strategier har vi inte gjort ett bra jobb.

Vad kännetecknar en bra strategi?

Att den ger en aha-upplevelse snarare än ett trött ”jaha” eller ”jasså”. En bra strategi sätter igång tankar och idéer, gör så att det bubblar och sjuder och får de involverade i projektet att ”gå igång” ur ett internt perspektiv. Ur ett externt perspektiv ska en bra strategi leverera en idé som landar rakt i magen på den tänkta målgruppen. Vad det handlar om är att vara trygg i det man står för, att vara tydlig med det i alla sina relationer – både med anställda, partners, kunder och leverantörer. En känsla av att ”det här är vi, gilla eller gilla inte”. Att våga välja och därmed också ibland välja bort. Att inte vara allt för alla. Det är en vanlig fälla. Och en bra strategi måste alltid handla om att hitta det som redan finns där, aldrig hitta på.

Var hittar du din egen inspiration?

Här, på Berghs. Jag inspireras av alla jag träffar här, både studenter och de som jobbar här. Sen tycker jag, allmänt, att man kan hitta mycket inspiration i möten med allt ifrån folk som jobbar i branschen till barn. Jag kan prata med mina tonårsbarn om varumärken och de för jättetydliga resonemang utan att ens veta om att det är det de gör. Det är väldigt spännande. Att lyssna, ställa frågor och möta människor inspirerar mig.

Hur ser du på marknadskommunikatörens roll om några år?

Med en dåres envishet hoppas jag på ett skifte. Jag vill se oss gå från att vara taktiska brandsläckare mot en mer strategiskt värdeskapande roll. Vi ska leda, genomdriva, leverera strategier och inte agera på andras strategier. Då krävs en kompetenshöjning och framförallt, att hela företaget eller organisationen är involverade. Inte bara marknadsavdelningen. Intresset och förståelsen för vikten och värdet av en stabil och långsiktig grund för utveckling av det egna varumärket blir större och större. En varumärkesplattform som skapar tydlighet och strategisk inriktning för att utveckla affären, organisationen och kommunikationen, både internt och externt. Genom att formulera en tydlig idé, ett särskiljande löfte, ta fram en engagerande vision och ledstjärna, definiera sina målgrupper samt sortera och prioritera bland budskapen får man en gedigen grund att utgå ifrån vad gäller det egna varumärket.

Vill du läsa någon av Getas kurser? Här hittar du mer information om Strategisk marknads­föring och Marknads­föring Start