Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Här är Berghsstudenternas IoT-lösningar för ett bättre samhälle

I Berghs Explore 2018 fick över 150 Berghsstudenter i uppdrag att skapa nya innovations- och kommunikationsidéer med utgångspunkt i några av de samhällsutmaningar som IoT Sverige arbetar med. Här är alla studentcasen!

Skrivet av David Lindh
Mars 21, 2019

Berghsstudenterna besökte sju av IoT Sveriges projektteam för att förstå deras utmaningar och problemställningar. Detta resulterade i sju utmaningar att ta sig n. Enligt konceptet ”Shared Value” tog studenterna sedan fram ett fiktivt exempel på hur en befintligt kommersiell aktör kan skapa värde både för affären, samhället och konsumenten genom att lösa samhällsutmaningar.

Utmaning 1: Användning av IoT och gamification för att få barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva.

Lasse-Maja Folkhälsa

En app som genom mysterielösning aktiverar barnen att upptäcka och undersöka bevis i det egna närområdet.

https://player.vimeo.com/video/307460405

Netflix Folkhälsa

Att få människor att promenera minst 15 minuter dagligen och samtidigt använda Netflix Explore, en interaktiv berättelse som endast pågår så länge du går.

https://player.vimeo.com/video/307238545

Pedigree Folkhälsa

Barn aktiveras genom att äga en virtuell hund via en app, och skötseln och promenaderna utökas allteftersom, för att göra den fysiska aktiviteten till en god vana.

https://player.vimeo.com/video/307304545

Utmaning 2: Luft- och vattenkvalitet påverkar alla. Med hjälp av sensorer kan man via appar enkelt få kunskap om luftens och vattnets beskaffenhet.

Apotea Pollenallergi

Luftsensorer på paketen som skickas över hela Sverige möjliggör för Apotea att via en app där patienten anger hur den mår, skicka allergimedicinen hem redan innan behovet uppstår.

https://player.vimeo.com/video/307289160

Fjällräven Luftföroreningar

Klassiska ryggsäcken "Kånken" mäter luftkvaliteten så att de som promenerar i staden utsätts för minsta möjliga utsläpp. Den som promenerar får en ruttkarta via en app.

https://player.vimeo.com/video/307664019

IKEA Bättre inomhusluft

Med hjälp av sensorer som mäter fuktighet/sol/näringsbehov kan den som vill ha levande gröna växter hemma lyckas samtidigt som inomhusluften förbättras. Appen underlättar dessutom skötseln av plantorna.

https://player.vimeo.com/video/307292064

Utmaning 3: Hur kan IoT lösa utmaningar inom skolvärlden.

Teenage Engineering Hygien och smittspridning

Förskolebarnens handhygien stöds av en sensor som med olikfärgat ljus, ljud och symboler påminner om handtvätt efter toalettbesök.

https://player.vimeo.com/video/307513185

McDonald's Studiero

Hörlurar som känner av hjärnaktivitet, hjärtaktivitet och rörelse kan anpassa musiken så att den som lyssnar kan läsa utan att bli störda av omgivningen.

https://player.vimeo.com/video/307078317

Neftlix (Netflix) Dyslexi

Genom att mäta barns ögonrörelser vid läsning av undertexter dyslexi upptäckas tidigare.

https://player.vimeo.com/video/307468628

Utmaning 4: IoT möjliggör för äldre så att de kan bo kvar hemma längre och även ta mer aktiv del i samhället.

Folksam Förebygga skador

Sensorer i ett armband kan förutspå exempelvis fallolyckor så att de förhindras. Datan från armbandet samlas in och gör på så vis systemet bättre allteftersom.

https://player.vimeo.com/video/307461766

Nintendo 65+ Motverka isolering/ensamhet

För att motverka ensamhet bland äldre skapas ett interaktivt röststyrt onlinespel där äldre kan bjuda in sina vänner att spela.

https://player.vimeo.com/video/307451888

Tesla Tillgänglighet

En hörapparat med röststyrning som navigerar bäraren till vald destination.

https://player.vimeo.com/video/307514396

Utmaning 5: Lek kopplat till IoT är ett nytt område. IoT-hubben skapar en riktig och föränderlig lekplats med IoT-lösningar som ska väcka barnens tankar kring hållbarhet, inkludering och jämställdhet.

ACO Förebygga UV-skador

Föräldrar registrerar sitt barns hudtyp i en app och via ett armband med UV-strålningssensor, som barnet utrustas med, får föräldrarna livedata om den UV-strålning som barnet utsätts för.

https://player.vimeo.com/video/307080987

SEB Förstå pengars värde

Hur lär man barn pengars värde om de bara är virtuella? En digital variant av svordomsburken som styrs via Google Home. Varje svordom kostar för familjemedlemmen som identifieras via en röstigenkänningsapp.

https://player.vimeo.com/video/309832074

Stiga Folkhälsa

När det digitala mötet ersätter det fysiska mötet missar man kroppsspråket vilket påverkar karriär, relation och livsstil. En sensorförstärkt pingisracket ser när andra spelare finns i närheten, hittar motståndare och föreslår match samt analyserar ditt spel.

https://player.vimeo.com/video/307311408

Utmaning 6: Överskott av energi och material från en aktör återanvänds av en annan aktör som en resurs.

Bianchi Återvinning

Genom att erbjuda återvinning av kaffekapslar via uppkopplade återvinningsstationer kan aluminium återvinnas och genom registrering sänks även priset på din nästa cykel.

https://player.vimeo.com/video/307031935

H&M Återvinning/återbruk

Återbruk av kläder genom att förse varje plagg med ett chip med information om textilens innehåll, storlek och tvättråd och som dessutom kan föreslå kombinationer till den som äger plagget, eller hitta köpare som letar efter liknande plagg i närheten.

https://player.vimeo.com/video/307481152

Ramlösa Pollution/Återvinning

PET-flaskornas kapsyler återvinns inte i samma utsträckning som själva flaskorna. Det leder till att främst havet drabbas av föroreningar i form av plast. Genom att fästa kapsylen vid flaskan och dela upp panten i två delar, med eller utan kork, kommer fler kompletta flaskor att återvinnas.

https://player.vimeo.com/video/306783253

Utmaning 7: Alla ska ges tillgång till samhället, oavsett funktionsvariationer eller ålder och sensorer kan ge den informationen i realtid.

Björn Borg Trygghet

Genom att utrusta träningsplagg för kvinnor med sensorer som både blinkar och startar ett överfallslarm med automatisk platskontroll via GPS kan fler kvinnor känna sig trygga vid träning utomhus på kvällstid.

https://player.vimeo.com/video/307471828

Trygg Hansa Tillgänglighet

En app som visar var det är snöröjt och vilken rutt som snöröjaren tar hjälper allas tillgänglighet.

https://player.vimeo.com/video/307010552

Uber Tillgänglighet

Vem som helst kan tjäna pengar genom att snöröja med den här idén. Sensorer skickar information via en app till var snön behöver röjas. Snön säljs till energibolag för att användas i kylning.

https://player.vimeo.com/video/307480978

 

För mer information om det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, besök iotsverige.se.