Artiklar

Hörselskadades Riksförbund tog hjälp av Berghs studenter i ett examensprojekt

HRF var en av de lyckligt lottade uppdragsgivare som fick förmånen att samarbeta med en grupp avgångsstudenter från Berghs School of Communication i ett av de 22 examensprojekten under våren 2022. Jenny Höglund, Insamlings- och marknadschef på Hörselskadades Riksförbund, och studentgruppen från Berghs berättar mer om samarbetet.

Hej på er, arbetsgruppen! Hur var det att arbeta med Hörselskadades Riksförbund?
Givande, lärorikt och öppet. Vi har haft roligt och samtidigt lärt oss massor om både HRF och kundrelation, vilket känts viktigt. Att vi stött och blött tillsammans upplever vi skapade förtroende och har varit en viktig lärdom för framtiden. Vi blev alla väldigt glada när vi fick HRF som kund och det har följt med hela vägen. Det kändes extra roligt att samarbeta med en organisation som arbetar med en fråga som berör alla och som gör stor skillnad för många människor. 

Hur fungerade samarbetet under arbetsprocessen?
Vi upplevde att samarbetet fungerade bra. Vi fick löpande feedback som gjorde att vi ständigt fick utmana våra idéer vilket ledde till att slutresultatet blev ännu bättre. Det har verkligen varit en process och den har inte varit spikrak. Man går framåt och något steg bakåt men lär sig konstant något på vägen. Som grupp har vi lyssnat och respekterat varandra, och haft inställningen att man ibland får släppa sin idé för att komma vidare i arbetet med gruppen, vilket har bidragit till ett trevligt klimat och roliga idéer. 

Vad var det roligaste under arbetets gång och den största utmaningen? 
Det roligaste är helt klart att vi är stolta över slutprodukten och att vi har kommit så bra överens i gruppen genom hela arbetet! Men även att få arbeta med en riktig kund och bygga upp den relationen. Vår största utmaning var nog att få samsyn i vad resultatet skulle bli. En vilja att leverera mycket men också att hitta balans i arbetet, det viktigaste för oss var att HRF skulle bli nöjda med resultatet!

Hur såg briefen ut?
Utmaningen var att vända den nedåtgående trenden av både tappade medlemmar och givare, mycket på grund av att hörselskador inte upplevs lika brådskande som andra organisationers frågor och att människor utan hörselskada har svårt att relatera till HRF’s arbete. Dessutom behövde HRF attrahera en ny och yngre målgrupp för att strategiskt nå sina mål på lång sikt.

Insikten vi landade i är att det första ”symptomet” vid en hörselnedsättning skapar sociala problem och ett utanförskap eftersom den som hör sämre ofta får bära skulden själv. En insikt som även lärde oss att den med en hörselnedsättning i snitt lever i förnekelse i 10 år innan denne tar hjälp för sina problem. 

Vår idé ”8,5 miljoner svenskar hörs inte” är ett koncept som vänder på perspektivet och får hela befolkningen att bli inkluderade i hörselfrågor på ett emotionellt sätt. Konceptet lyfter att både den som inte hör och den som inte hörs drabbas av hörselskadan. Kortfattat ett slagkraftigt sätt att säga att det finns 1,5 miljoner svenskar som lever med en hörselnedsättning och att det drabbar hela samhället.

I konceptet lyfter vi olika situationer som “inte hörs”. Situationer och kontexter som många kan relatera till och förstå. Därigenom kan vi öka kännedomen och kunskapen om HRF och på så vis öka möjligheten till att fler blir månadsgivare, direkt via kampanjen och på lång sikt via konceptet och strategin.

Hej Jenny! Vad var främsta anledningen till att ni ville arbeta med Berghs studenter i ett examensprojekt?
Vi ville ha nya perspektiv och utmanas i vårt sätt att tänka kring vår insamlingskommunikation. Vi ville hitta ett mer kreativt och utmanande grepp och där såg vi stora möjligheter i att ta in studenter som saknade förförståelse om vår organisation. Vidare är ungas input och tankar viktiga för oss i arbetet mot att hitta nya målgrupper. Vi har också sparat en del pengar på samarbetet. 

Hur har det varit att arbeta med Berghs studenter i examensprojektet?
Det har varit roligt men också lärorikt för oss att se hur studenterna har tagit sig an våra frågor. Vi hade farhågor kring att de inte skulle förstå oss eller leverera etiskt svåra förslag men så blev det aldrig riktigt. Vi blev imponerade av deras researcharbete och hur mycket tid de lagt på att förstå våra frågor. Det har också varit roligt att följa deras resa, jag gissar att de lärt sig en del om hörselskadades situation på vägen

Vad är största effekten ni fått av projektet?
Ännu har vi inte hunnit testa studenternas arbete skarpt, men många inom organisationen gillar att det studenterna har levererat känns fräscht och nytt, det ger en känsla av kraft och energi framåt vilket är väldigt positivt.

Vad var ni mest överraskade över under processen eller i leveransen?
Studenternas förmåga att ta till sig feedback och hela tiden leverera något ännu bättre. 

Kommer ni att använda något av lösningen?
Vi har verkligen känt att de fångat något riktigt bra som vi kan använda framåt. Flera saker kan vi nästan använda rakt av, annat behöver vi fila vidare på lite grand internt för att det ska passa oss där vi står just nu. 

Vill du vara uppdragsgivare i nästa års examensprojekt? Läs mer och kontakta oss här, så berättar vi mer!

++

I studentgruppen ingick: Matilda Westin Bergh, Josefine Ekedahl, Jenny Beckman, Fabian Luthander, Jacob Wannerholt, Jenny Ulltin  och Louise Lindén.

Lars Göran Bodell, Telemarketingansvarig på Hörselskadades Riksförbund är sedan tidigare Certifierad Fundraiser som är ett samarbete mellan Giva Sverige och Berghs School of Communication. Läs mer om utbildningen här.