Artiklar

Följ arbetsgruppens examensprojektsresa för uppdragsgivaren Widerlöv

Det här är den första delen i en artikelserie om Berghs examensprojekt. Vi är en arbetsgrupp på sju heltidsstudenter som har fått ett uppdrag av mäklarfirman Widerlöv, som går ut på att differentiera företaget från konkurrenter och driva associationer som går i linje med företagets värdeord: engagemang, överträffa förväntningar och innovation.

Examensarbetet är det sista projektet för alla Berghs heltidsstudenter och pågår under sex veckor. Grupperna är blandade med studenter från olika discipliner och med en handledare jobbar de med en skarp brief från en kund.

Arbetsgruppen som vi kommer följa består av Berghs heltidsstudenter: Wilma Ek Thorneus (Strategisk kommunikation), Olle Jansson (Public Relations), Marcus Stridfält (Growth Marketing), Irma Landin Lokrantz (Art Director/Copywriter), Ellen Ottenvang Sundén (Communication Design), Edith Nordin (Digital Design & Strategy) och Charlotte Andersson (Produktionsledning). Gruppen handleds av Jakob Jansson, Chief Executive Officer på +Katrineholm. 

Hur påbörjar en ett examensarbete, med målet att nå maximal spridning, uppmärksamhet och precision? Preject, såklart. Preject, är Berghs School of Communications modell för reflektion och kommunikation, som bör utföras både enskilt och i grupp, innan en fortskrider med research och produktion av projekt. Arbetsmodellen, som en lär sig att implementera under Berghs inledande kurs, Communication According to Berghs, hjälper en att tillsammans definiera vision, arbetssätt, kompetenser och roller samt förväntad utkomst för teamet och projektet. Preject skapar konsensus, helt enkelt. 

Så, när kommer vi till briefen? Nu. Här råder ledorden: skynda l å n g s a m t. En gedigen förståelse för briefen lägger nämligen grunden för allt. Så, ramla inte i stress-fallgropen. Tips? Gör som oss, läs briefen högt. Gärna under ett uppstartsmöte. Samsyn är A och O för ett lyckat projekt. 

Debriefen, annorlunda uttryckt gruppens svar på briefen, upplever vi bör påbörjas efter research. Det är nämligen svårt att direkt lämna ifrån sig en debrief, utan vidare förståelse för vare sig kategorin och/eller kundens affär. I syfte att få djupare förståelse för kundens intressen lät vi kunden, under första kundmötet, återberätta den givna briefen. “Beskrivning av dagens utmaning”, kan säkerligen låta svårt att återberätta, men lägger också grunden för att bekräfta enighet i relation till briefen. Och, som vi nämnt tidigare. Samsyn är… A och O för ett lyckat projekt. Vi menar, förstår vi inte kunds önskemål, kommer kund inte vara nöjd med vår leverans. Med andra ord - ju bättre strategi, desto bättre lösningar som leder till bättre resultat för kunden. 

Olle Jansson, pr-strateg och Wilma Ek Thorneus, strateg

Nog om det, vad gör egentligen samtliga projektmedlemmar under fasen insikt och strategi? En vanlig fördom är säkert att det här bara är strategerna som kan bidra under fasen. Men, såsom oftast med fördomar: nej, så är det inte. Alla kan bidra, utifrån sina respektive kompetenser. För att effektivisera arbetsprocessen valde vi exempelvis att dela upp gruppen så att strategerna satt på sitt håll, medan övriga gruppmedlemmar genomförde egen research, vilken sedermera skulle presenteras i form av en presentation för samtliga i projektgruppen. Hur kul? Både roligt och effektivt, på samma gång! 

Självklart har det varit vi strateger som haft huvudansvaret för research kopplat till omvärld, kategori och målgruppen. Vilket sätt är bättre att få en uppfattning av en mäklarbyrå än att gå på lägenhetsvisningar? 

Olle Jansson, pr-strateg och Wilma Ek Thorneus, strateg, med lägenhetsprospekten

Under lägenhetsvisningarna, hade strategerna djupintervjuer med genomsnittskonsumenten och intervjuade fastighetsmäklare från olika byråer. Researchen blir på så sätt både mer nyanserad och välgrundad än vad den hade blivit ifall vi bara suttit på Berghs. Flertalet gånger har Berghs föreläsare poängterat hur viktigt det är att ha örat mot marken och lyssna på genomsnittskonsumenten och/eller målgruppen som briefen behandlar. Syftet med researchen är att hitta vart det skaver mellan målgrupp och affär, och omformulera det till ett problem. Allt, för att generera en så god insikt och strategi som möjligt.  

PS. Denna är en serie på 3 artiklar som tar oss igenom Berghs examensprojekt. Läs mer om processen i de relaterade artiklarna nedan!