Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

PR-studenternas projektidé var helt rätt i tiden

Att äga sin egen data är ingen mänsklig rättighet. Under hösten valde PR-studenterna Linnéa Lindgren, Josefin Andersson, Fannie Weidlitz och Jacob Nilsson att ta upp frågan under ett projektarbete. De tog fram en fiktiv kampanjidé om att Amnesty inför en ny mänsklig rättighet – att äga sin egen data. En aktuell fråga som Amnesty själva tog upp kort därefter.

Under kursen i ”Insiktsdriven kommunikation” fick vi PR-studenter den globala utmaningen att identifiera framtida problem kopplat till teknologi, och hitta en insiktsdriven lösning på problemet. Då föddes den fiktiva kampanjidén #Ownyourowndata31 som kopplas till problematiken i att övervakningen på nätet hotar mänskliga rättigheter. Studenterna insåg senare att de var helt rätt ute. I en rapport från Amnesty i november 2019 konstateras det att övervakningen på nätet utgör ett hot mot mänsklig integritet.

”Det är först när en insikt omformuleras till en idé som den blir riktigt tydlig. Plötsligt ter sig världen annorlunda och det blir omöjligt att se den på något annat sätt. Den här är ett exempel på just det. Att Amnesty bara några veckor senare presenterar en nästan identisk idé visar på styrkan tycker jag,” säger Martin Lee, som är kursansvarig.

Hej på er! Berätta om projektet och konceptet ni tog fram.

Vi identifierade problemet kring personlig data som ett av de största teknologiska utmaningarna i vår samtid. Innan GDPR-förordningen fastställdes kom hela Cambridge Analytica skandalen under 2018, där data gick om olja i värde samtidigt som majoriteten av världens befolkning inte känner sig trygga med vart deras personuppgifter lagras, och vilka som äger dem.

Eftersom vi går PR-programmet försökte vi hitta en vinkel på en relevant kampanj kring problemet och valde ut en passande organisation som avsändare till vårt fiktiva koncept, då blev det Amnesty. Vi valde därefter att namnge kampanjen – #ownyourowndata31, som grundar sig i att Amnesty vill införa den 31:a mänskliga rättigheten, att äga sin egen data. En kort tid efter att vår grupp presenterat arbetet så insåg vi hur aktuell frågan var då Amnesty faktiskt tog upp frågan om personlig data.

Har ni varit i kontakt med Amnesty?

Vi har inte varit i kontakt med Amnesty, vilket gör det hela ännu roligare. Vi förstod att vi var inne på rätt spår med vår kampanjidé och hur högaktuell och rätt i tiden vår utbildning faktiskt är. De verktyg vi fått under kursens gång är något som samspelar med nutiden och möjlighet att skapa bra och aktuell PR.

Varför är det viktigt att man som individ äger sin egen data, tycker ni? 

Vi tycker att det är lika viktigt som att ha rätten till sin egen kropp, det handlar om ens integritet. Tekniken går ständigt framåt och vi måste hänga med för att se till att vår data inte används felaktigt eller mot oss.

Hur många människor är medvetna om att vi är övervakade på nätet, och hur kan man skydda sig mot det, tror ni?

I dagens samhälle tror vi att många vet om att vi övervakas. Men inte i vilken omfattning det sker och i vilken grad. Man är så ung när man börjar använda sig av sociala medier, och man förstår nog att man är övervakad men man har inte förståelse för hur det kan påverka en.

Inom EU har vi GDPR, vilket innebär att vi är mer skyddade än resten av världen. Däremot tror vi att det är viktigt att ta sig en fundering kring vilka hemsidor/appar man befinner sig på, vilken information man faktiskt lämnar ifrån sig, och vad det är man godkänner. Det bästa skyddet är att ständigt vara medveten och hålla sig uppdaterad.

Vilka plattformar är mest utlämnande tror ni?

Facebook är det första vi tänker på då information har sålts till tredje part.  Detta betyder dock inte att mindre hemsidor är säkrare, det kan dock vara så att de inte granskas lika grundligt som de stora jättarna.

Arbetsgrupp:
Linnéa Lindgren, Josefin Andersson, Fannie Weidlitz & Jacob Nilsson

Är du intresserad av PR-programmet? Vill du jobba strategiskt och relationsskapande? Läs mer om programmet här!