Prototyping

Prototyping innebär att snabbt och effektiv ta fram en förlaga eller testmodell som används vid utvecklingen av en produkt, exempelvis inom design, elektronik eller mjukvaruutveckling. Genom att använda dig av prototyping kan du undersöka olika lösningar, väga fördelar mot nackdelar samt att upptäcka brister och fallgropar innan produkten sätts i produktion. Läs våra artiklar om prototyping inom Berghs här.