Artiklar

Vad gör en PR-konsult?

Vad sysslar egentligen en PR-konsult med om dagarna? Vem kan bli en riktigt vass PR-konstult och hur blir man det? Låt oss räta ut frågetecknen åt dig!

Vad innebär det att vara PR-konsult?

En PR-konsult hjälper företag/organisationer/personer med relationen till allmänheten, media och andra nyckelintressenter. Till exempel aktieägare, medarbetare på det egna företaget, och så vidare – med hjälp av träffsäker kommunikation. PR-konsulter är ofta specialiserade inom olika områden, till exempel marknads-PR, corporate communications, opinionsbildning, krishantering och så vidare. 

Vad gör en PR-konsult, mer praktiskt?

Något förenklat kan en säga att PR-konsulters arbete antingen går ut på att försöka skapa uppmärksamhet för något. Eller att minska friktion mellan en avsändare och dess mottagare.

Ett exempel: Ett företag ska lansera en ny produkt, en stekpanna. Då ser PR-konsulten till att matjournalister och influencers får möjlighet att recensera produkten. Exempelvis i samband med lanseringen, så att de kan skriva/vlogga om den och på så sätt bidra till kännedomen om produktsläppet. 

Ibland finns det inte en konkret nyhet att kommunicera om – alltså någon ny produkt, nytt erbjudande, ny talesperson, osv. Då behöver PR-konsulten uppfinna ett samtalsämne som kan intressera människor. Det är det som brukar kallas för att “hitta en vinkel”. Det vill säga en anledning för företaget att bli uppmärksammade (i media, av konsumenter, osv). PR-konsulten behöver då vara kreativ och komma på idéer som både är intressanta för allmänheten och relevanta för avsändaren.  

PR-utövare ansvarar också för att besvara frågor som ställs till företag, och – vilket är fallet inom offentlig sektor – att förmedla viktig information till allmänheten på ett tydligt och korrekt sätt.

Nyfiken på programmet Public Relations?

Public relations, eller "PR" i dagligt tal, är ett ettårigt program för dig som vill lära dig att förändra människors syn på sin omvärld – till exempel attityden till ett varumärke eller person, eller åsikt i en specifik fråga – med hjälp av rätt kommunikation. Utbildningen passar dig som är intresserad av media och samtidstrender, som har lätt för att uttrycka dig, och som lockas av att nätverka och vårda olika typer av kontakter. Vi arbetar mycket i grupp och utforskar gemensamt kreativa lösningar på verklighetsnära utmaningar.

Till programmet

Finns det fler roller?

Många som arbetar med kommunikation har ett förflutet i PR-världen, så som PR-utbildad kan du ägna dig åt alltifrån krishantering och rådgivning till promotion för artister och sociala medier-produktion. 

Vem passar som PR-konsult?

Personer som är nyfikna och håller sig up to date om omvärlden, är intresserade av att utforma och förmedla berättelser, och som är sociala – relationer är en viktig del av PR-utövarens jobb. Att tycka om att skriva är en bonus, då det ofta förekommer en del textproduktion i PR-konsultens vardag, men det är inget måste.

Vad är roligast med att jobba som PR-konsult?

Att en verkligen får vara en del av kommunikationsvärlden i realtid! Vissa discipliner ägnar merparten av sin tid åt långsiktig planering, analytiskt förarbete och sådant som sker bakom kulisserna. Som PR-konsult gör du också detta i någon mån, men mest hjälper du varumärken att synas och höras, varje dag.

Vilka utbildningar erbjuder Berghs för den som vill studera PR?

På Berghs erbjuder vi både heltidsprogram och kortare kurser inom PR, så här beror det helt på vilka förkunskaper du besitter. Vi erbjuder heltidsprogrammet Public Relations som är ett år långt. På kurssidan finns det exempelvis kvällskursen Strategisk kommunikation och PR.