Sista ansökningsdag är 10 februari

Urban mobilitet och gatans roll

Dagtid
Professional
 • Insikt kring hur gator och städer planeras
 • Kunskap om gators funktioner
 • Utveckla din gestaltande förmåga

Brinner du också för staden som plats för alla och vill få ökad förståelse för de ingående delarna? På denna kurs kommer du att fördjupa din kunskap om gatans roll och urban mobilitet genom diskussioner och skissarbeten.

Nyhet

8-14 mars

Sista ansökningsdag är 10 februari
Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
18
Språk:
Svenska
Pris:
29 375 kronor
Kursdatum:
Onsdag 8/3, torsdag 9/3 och tisdag 14/3 kl. 9.00-16.00
Egna studietimmar:
4-8
Ansök nu

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja.

Om kursen

Idag bor nästan 90% av Sveriges befolkning i städer, och siffran antas öka.
Ökad andel befolkning i städerna ställer allt högre krav på planeringen av våra städer. Gator utgör idag 25 % av städernas ytor vilket ställer allt högre krav på yteffektivitet och flexibilitet.

I Sverige arbetar vi utifrån Agenda 2030 där mål 11 handlar om hållbara samhällen. Hållbar stadsutveckling handlar om att samarbeta i såväl planering, projektering och byggnation mellan aktörer och för att skapa trygga, säkra och hållbara samhällen för och med stadens invånare. I städerna har gator och de offentliga rummen en särskilt viktig plats vilket ställer höga krav på gestaltning och funktion.

Under kursen kommer du bli fullmatad med kunskap och inspiration hur dagens städer planeras och utformas. Du kommer lära dig om vilka processer som styr, och vad man ska tänka på när man ritar en gata. Genom praktiska moment så som skissarbete, stadsvandring och medborgardialog kommer du få prova på rollen som gestaltare av stadsrum.

Ni kommer att i en gruppuppgift tillsammans utforma framtidens stad. Genom att jobba i olika skalor och på olika platser kommer ni utforska gatans rum och funktioner. Ni kommer att arbeta med ett innerstadskvarter som ska omvandlas. Gruppen får välja vilken skala man vill jobba i: kvarter, gata eller detalj. Målet är att få fram kreativa och konkreta förslag för hur stadsrummet kan utvecklas.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Den riktar sig till dig som vill få ökad förståelse och insikt om våra stadsrum. Du kan exempelvis jobba på en kommun eller ett entreprenad- eller fastighetsbolag. Du kan till vardags tex vara beställare, utförare eller kommunikatör.

Urban Design & Planning

Detta är en kurs inom Berghs nya utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design. Metoder används för att visualisera och skapa prototyper. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du kan exempelvis jobba på en kommun eller ett entreprenad- eller fastighetsbolag. Du kan till vardags tex vara beställare, utförare eller kommunikatör.

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda. Senast i samband med sista ansökningsdag får du besked.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
29 375 kronor

Studieavgift exkl. moms
23 500 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Nyhet

8-14 mars

Sista ansökningsdag är 10 februari
Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
18
Språk:
Svenska
Pris:
29 375 kronor
Kursdatum:
Onsdag 8/3, torsdag 9/3 och tisdag 14/3 kl. 9.00-16.00
Egna studietimmar:
4-8
Ansök nu

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja.

Kursansvariga

Fredrik Toller arbetar som landskapsarkitekt på Sweco Architects. Han är studiochef och affärsutvecklingsstrateg, och arbetar sedan många år med gestaltning av det offentliga rummet.

Louise Bergström trafikplanerare och gruppchef för stads- och trafikutformning på Sweco, med lång erfarenhet av utformning och planering för stadens alla trafikanter.

 

Det här får du

 • Insikt kring hur gator och städer planeras
  • Regelverk
  • Processer
 • Kunskap om gators funktioner
  • Skala och rumslighet
  • Identitet och orienterbarhet
  • Fordon och trafikanter
  • Vegetation och ekosystemtjänster
  • Tekniska system
 • Möjlighet att utveckla din gestaltande förmåga
 • Samarbeta med andra aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen
 • Kursen innehåller skissövningar där deltagarna får fördjupad kunskap om Norra Djurgårdsstaden

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.