Content Marketing - Kurser

Plötsligt var det bara på alla läppar. Begreppet Content Marketing. Men det är knappast något som kommer blåsa förbi lika fort som det kom. Innehåll och story har nämligen visat sig vara en guldgruva när det gäller branding, att skapa lojalitet och långsiktig relation till ett varumärke. Och till viss del har det också vänt på ordningen i och med det vi kallar inbound marketing – att få målgruppen att hitta dig direkt snarare än att leta upp dem och sedan marknadsföra sig.

Du som vill jobba med content har förmodligen en särskild lust för att väcka känslor med hjälp av ord och förmågan att vara kreativ efter en given kommunikations­strategi.

Att veta hur man ska arbeta med content är något som många kan ha nytta av, vare sig det är som anställd på en marknadsavdelning, på en reklambyrå eller som frilansare. Vi lär dig inbound marketing, att arbeta strategiskt med att bygga en story, om olika målgrupper och kanaler samt hur du tar dig an det redaktionella arbetet.