Sociala medier

Att närvara i sociala medier är en självklarhet för de flesta företag och organisationer – men att veta på vilket sätt man ska kommunicera kan vara en utmaning. På Berghs erbjuds många kurser inom sociala medier, på många nivåer. Här läser du artiklar som handlar om sociala medier.