Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Halvvägs in i examensarbetet

Nu har studenterna jobbat med examensarbetet i tre veckor. Det har spånats idéer och tagits beslut. Här är den tredje delen av artikelserien om examensarbetet där studenterna själva berättar om hur det går.

Skrivet av Adam Horne
April 24, 2020

Del 3 av 6

Examensprojektets första halvlek är avklarad och studenterna känner sig trygga med sitt researcharbete. Denna veckas fokus har varit kundmöten och presentationer. Den här artikeln är den tredje delen i en artikelserie om examensprojektets kreativa process, skriven av en arbetsgrupp med fokus på att utveckla kommunikationskoncept och aktivering som lockar till besök i en butik för ett telekomföretag. Här kan du läsa del 1 och del 2.

Arbetsgruppen består av Berghs heltidsstudenter: Samir Selbi och Bardia Namin Growth Marketing, Lisa Koikeroinen Produktions­ledning, Anders Schough Digital Design & Strategy, Rebecca von Matern Art Director, Vendela Tryde Public Relations, Hedvig Berntson Strategisk kommunikation och Cornelia Hinds Communication Design. Gruppen handleds av Frida Morberg, Head of UX, på Conversionista.

Halvlek

– Nu har vi kommit halvvägs med vårt arbete och vi känner att vi har mer kött på benen för att forma arbetet. Förra veckan bestod av en hel del research och att lära känna kunden. Men vi startar en ny vecka med vårt andra kundmöte, och gissa om vi var exalterade!

– På mötet presenterade vi vårt researcharbete och de insikter som kommer att ligga till grund för tre riktningar vi valt att gå på, och tycker är intressanta. Sedan gick vi in på olika riktningar med respektive idéspår. Vi diskuterade inga färdiga idéer utan mer potentiella vägar vi kan gå.

– Under mötet fokuserade vi också på att tillsammans med kunden utvärdera, ta emot feedback och välja idéspår att gå vidare med i vår nästa process, som mer handlar om att fördjupa oss och utveckla de valda idéerna.

Vår agenda och arbetsprocess ser ut såhär:

 • Tydligt syfte med kundmötet
 • Förstå uppdraget
 • Utvärdera vår arbetsprocess och hur vi jobbat hittills
 • Konkurrentanalys
 • Enkätundersökning
 • Positionering
 • Research och de insikter som inlett oss på våra idéer
 • Feedback
 • Välja datum för slutpresentation

Mötet med kund bestod av dessa frågeställningar utifrån deras perspektiv:

 • En tydlig målgrupp?
 • Deras syn på konkurrenter
 • Hur de ser sig själv i positionering
 • Begreppet ''butiksdöden'' utifrån uppdraget
 • Framtidsspaning
 • Digitalt utanförskap
 • Vilka konsumerar teknik idag och hur mår de?

Ljus i fokus

– Det spåret vi valde var ljus! Vi tittar närmare på hur andra kommunicerat ljus, exempelvis Volvias självlysande fotboll eller BRIS julstjärna.
För att titta närmare på detta har vi tagit fram två enkätundersökningar. Det gjorde vi mest av eget intresse för att se hur människor i vår omgivning ser på varumärket vi jobbar med. Vi delade enkäten på Facebook och fick 300 svar. Svaren ligger dock inte till grund för de idéer vi sedan tog fram. Men vi fick bekräftat att mångas åsikter låg i linje med de insikter vi fått från vår research.

– Enkäterna var utformade utifrån följande frågeställningar:

Enkät 1 - Undersökning av fysiska butiker (överlag, inte just telekom)
1. Vilken tid på dygnet besöker du oftast en butik?
2. Vad det är som drar dig till att besöka en fysisk butik?
3. Hur lång tid är du villig att stanna i en butik?
4. Vilka fördelar ser du med att handla i en fysisk butik vs. online?

– Det som var intressant att utläsa här var att många handlar när det är ljust ute, dvs. mer på sommaren och våren än på vintern. Också mer på dagen eller förmiddagen än senare på kvällen. I vårt researcharbete har vi ställt oss just dessa frågor, varför vår shoppinglust ökar när det är ljust ute. Sen kan vi också se att det fortfarande finns ett behov av att gå till en fysisk butik när det kommer till att klämma, känna, titta och prova den fysiska produkten.

Enkät 2 - Varumärkesundersökning
1. Om du fick beskriva varumärket utifrån personliga egenskaper, hur skulle du beskriva det då?
2. Positionera ut varumärket på en skala från kamratorienterad till familjeorienterad och modern till klassisk.

– Utifrån denna undersökning ville vi få en bild av hur varumärket uppfattas utan att nödvändigtvis behöva vara en kund eller ha en koppling.
Nästa vecka får vi veta mer om studentgruppens idéarbete och de lösningar gruppen hittar för sin kund!